Bestuurders

De arbeidsrechtelijke relatie van een statutair bestuurder (of statutair directeur) wijkt op een aantal punten af van die van een gewone werknemer. Ze zijn benoemd door een aandeelhoudersvergadering, raad van commissarissen of raad van toezicht. Bestuurders hebben daardoor een aparte rechtspositie, soms met een hoger risico op ontslag.

Wij staan organisaties en individuele bestuurders bij in geschillen. Vaak gaan deze over een non-actiefstelling of (dreigend) ontslag. We geven u advies of voeren onderhandelingen over bijvoorbeeld ontslagvergoedingen en de normering door de WNT. Daarbij houden wij rekening met de kans op media-aandacht en de druk die dat kan veroorzaken.

We hebben aan weerszijden van de onderhandelingstafel gezeten, waardoor we de verschillende standpunten (h)erkennen en zaken snel en effectief weten af te ronden. En staan u of uw organisatie bij op de manier die daarbij past.

Next Post Previous Post