nieuws

Op 26 oktober 2018 zijn er voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. In het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de betrokken vakbonden (FNV, CNV en CMHF) zijn partijen het eens geworden over de omgevormde tekst en de inwerkingtr...

Read More...

In februari 2018 zijn twee uitspraken gedaan over het medezeggenschapsrecht van de Ondernemingsraad (OR). De ene zaak ging over het adviesrecht, de andere betrof het instemmingsrecht. In het eerste geval moest de werkgever zijn besluit weer volledig terugdraaien. In het laatste geval heeft de werkge...

Read More...

Een interessante uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:536). Het ontslag op staande voet is onterecht bevonden en aan de werkneemster is een billijke vergoeding van €15.000,- toegekend, naast de transitievergoeding van €6.279,- en een gefixeerde schadevergoeding van €4.4...

Read More...

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. De rechtspositie van ambtenaren zal in overeenstemming worden gebracht met die van werknemers in de private sector, omdat een gelijke rechtspositie voor ambtenaren en werknemers als meer p...

Read More...