nieuws

In januari 2018 (recent gepubliceerd) heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland de hoogste billijke vergoeding ooit toegekend: € 534.000,-.

In deze zaak (ECLI:NL:RBNHO:2018:310) heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen...

Read More...

Op 1 januari 2018 bestond de Wet normering topinkomens (WNT) vijf jaar. Een periode waarin de wet zonder twijfel kan worden geassocieerd met ‘beweging’. Allereerst vanwege de verstrekkende gevolgen voor de bezoldigingsgrenzen en gemaximeerde ontslagvergoedingen van topfunctionarissen. De wetgever bl...

Read More...

WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur

Dat is de conclusie van de Rechtbank Midden-Nederland van 28 november 2017 in een zaak tussen het Branchebelang Thuiszorg Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979). In deze zaa...

Read More...

Eén van de ontslaggronden in het ambtenarenrecht is het zogenaamde ‘ontslag op andere gronden’. Ontslag op deze grond is mogelijk als er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk of impasse die in de weg staat aan een verdere samenwerking. Aan deze ontslaggrond is in het algemeen een minimumg...

Read More...

Op 1 december 2016 is de arbeidsovereenkomst van een werknemer in het zuiden des lands door middel van beëindigingsovereenkomst geëindigd. In de beëindigingsovereenkomst is ook opgenomen dat werkgever en werknemer zich ertoe verplichten zich in het maatschappelijke verkeer zorgvuldig ten opzichte va...

Read More...