nieuws

Werkgevers werken vaak met tijdelijke urenuitbreidingen. Zo wordt een tijdelijk personeelstekort, bijvoorbeeld in geval van ziekte of een project, opgevangen. Werkgever en werknemer spreken dan gezamenlijk af dat de werknemer binnen een bestaand contract (van bijvoorbeeld 16 uur per week) extra uren...

Read More...

De deze zaak betreffende werknemer werkt sinds 1 september 2001 op een school voor praktijkonderwijs. Op 12 mei 2017 gaf de man les aan een vierde klas. Tijdens deze les zijn spionage-praktijken en martelmethodes ter sprake gekomen. De docent heeft vervolgens uitgelegd dat waterboarding een martelme...

Read More...

In deze zaak (ECLI:NL:RBZWB:2018:541), die speelde bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ging het om een schoonmaakster, werkzaam bij CSU. In de periode 2014 – 2016 is werkneemster meerdere malen arbeidsongeschikt geweest en is haar verweten dat zij niet voldeed aan haar re-integratieverplichtingen...

Read More...

Het oneigenlijk gebruik van een klantenkaart door een verkoopmedewerkster is volgens het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende reden voor een ontslag op staande voet (ECLI:NL:GHSHE:2017:5398).

In deze zaak gaat het om een verkoopmedewerkster die op 1 maart 2007 in dienst is getreden. De werkgever verstre...

Read More...

Feiten en omstandigheden

In deze zaak gaat het om een administratief medewerkster bij een schoonmaakbedrijf (ECLI:NL:RBAMS:2017:7797). Op 9 maart 2016 heeft zij zich ziek gemeld, waarna de werkgever verzuimt dit door te geven aan het UWV. Op 22 december 2016 heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat w...

Read More...