nieuws

GRATIS TELEFONISCHE HELPDESK WERKGEVERS: ARBEIDSRECHTELIJKE VRAGEN CORONAVIRUS

BEL 010- 43 60 733

Het coronavirus heeft een ongekende impact op het dagelijks leven van iedereen. Veel bedrijven zijn gesloten of er wordt vanuit huis gewerkt. Iedereen houdt zijn adem in.

Ook de medewerkers v...

Read More...

HR 8 november 2019 (Slapende dienstverbanden), ECLI:NL:HR:2019:1734

In deze zaak heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven over de vraag of er een verplichting voor de werkgever geldt om het contract van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband te beëindigen, al dan ni...

Read More...

Ecofys-beschikking (Hoge Raad van 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933)

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een voor de arbeidsrechtpraktijk van belang zijnde kwestie.

Het ging om het volgende. Een werkneemster van Ecofys had sinds 2010 de functie van managing consultant en die...

Read More...

Max-Planck/Shimizu (Hof van Justitie EU 6 november 2018, C-684/16)

In deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht in de weg kan staan aan een nationale regel die de (afkoop van) vakantierechten van werknemers doet vervallen.

Het antwoord...

Read More...

Het voornemen van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar is van tafel. Ook kleine werkgevers blijven daarom verplicht om twee jaar lang (70% van) het loon door te betalen aan hun zieke werknemers. Wel heeft minister Ko...

Read More...