nieuws

Een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, kan toch recht hebben op een transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:484) bevestigd. Een ontslag op staande voet betekent dus niet automatisch dat de werknemer ook geen recht heeft op een tr...

Read More...

Klokkenluiders die melding willen maken van werk-gerelateerde misstanden kunnen voortaan niet alleen terecht bij het Huis voor klokkenluiders, maar ook (weer) bij de Stichting Expertgroep Klokkenluiders voor advies en ondersteuning. Deze door oud-klokkenluiders (Paul Schaap, Gerrit de Wit en Henk La...

Read More...

In februari 2018 zijn twee uitspraken gedaan over het medezeggenschapsrecht van de Ondernemingsraad (OR). De ene zaak ging over het adviesrecht, de andere betrof het instemmingsrecht. In het eerste geval moest de werkgever zijn besluit weer volledig terugdraaien. In het laatste geval heeft de werkge...

Read More...

In januari 2018 (recent gepubliceerd) heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland de hoogste billijke vergoeding ooit toegekend: € 534.000,-.

In deze zaak (ECLI:NL:RBNHO:2018:310) heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen...

Read More...

Dit oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam 12 februari jl. Transavia verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen (de e-grond). De piloot was veroordeeld voor een straatrace samen met zijn vader met een dodelijk slachtoffer tot ge...

Read More...