nieuws

In deze zaak (ECLI:NL:RBZWB:2018:541), die speelde bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ging het om een schoonmaakster, werkzaam bij CSU. In de periode 2014 – 2016 is werkneemster meerdere malen arbeidsongeschikt geweest en is haar verweten dat zij niet voldeed aan haar re-integratieverplichtingen...

Read More...

Vrijwilligers kunnen ook onder de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 lid 4 BW vallen. Dat heeft de Hoge Raad op 15 december 2017 uitgemaakt (ECLI:NL:HR:2017:3142). Daarmee liet de Hoge Raad het oordeel van het Hof in stand en werd de reikwijdte van dit artikel weer een stapje uitgebreid.

...

Read More...

Het oneigenlijk gebruik van een klantenkaart door een verkoopmedewerkster is volgens het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende reden voor een ontslag op staande voet (ECLI:NL:GHSHE:2017:5398).

In deze zaak gaat het om een verkoopmedewerkster die op 1 maart 2007 in dienst is getreden. De werkgever verstre...

Read More...

Feiten en omstandigheden

In deze zaak gaat het om een administratief medewerkster bij een schoonmaakbedrijf (ECLI:NL:RBAMS:2017:7797). Op 9 maart 2016 heeft zij zich ziek gemeld, waarna de werkgever verzuimt dit door te geven aan het UWV. Op 22 december 2016 heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat w...

Read More...

Op 4 oktober 2017 is door de kantonrechter van Rechtbank Overijssel een kwalificatieschaal geïntroduceerd waarmee is beoogd om inzicht te geven in de kwalificatie/waardering van ‘de mate van verwijtbaarheid’ ten behoeve van de billijke vergoeding. Deze schaal loopt van 1 tot en met 10, waar 1 voor n...

Read More...