Een besluit toezenden aan de ambtenaar in zijn vakantie mag

auteur: Anke Beijer

Het is volop vakantietijd. Veel mensen zijn op vakantie. Zo ook een voormalig ambtenaar van een gemeente.

Deze voormalig ambtenaar wordt in de periode dat hij met vakantie in het buitenland verblijft, een besluit toegezonden. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit, maar was te laat met het indienen van het bezwaar. De voormalig ambtenaar geeft aan dat hij te laat was, omdat hij met vakantie was en de enveloppe ook nog eens tussen de kranten terecht was gekomen. Bovendien was het college op de hoogte van zijn vakantie.

In dit geval ontkent het college dat hij op de hoogte was van de vakantie. Dat maakt volgens de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ook niet uit. Ook al was het college wel op de hoogte geweest van de vakantie van de voormalige ambtenaar, dan kan een rechtsplicht van het college om niet over te gaan tot bekendmaking van een besluit in het algemeen niet worden aanvaard (uitspraak van 4 september 2015: ECLI:NL:CRVB:2015:3040). Het college was volgens de Centrale Raad van Beroep ook niet verplicht het besluit per e-mail aan hem toe te zenden. Fouten bij de verzorging van de post van door de voormalige ambtenaar ingeschakelde personen, komen voor rekening van de voormalige ambtenaar. Het bezwaar is te laat ingediend en de aangevoerde redenen kunnen de termijnoverschrijding niet verontschuldigen. Zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2281

Next Post Previous Post