Het oneigenlijk gebruik van een klantenkaart van familielid levert een ontslag op staande voet op

Het oneigenlijk gebruik van een klantenkaart door een verkoopmedewerkster is volgens het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende reden voor een ontslag op staande voet (ECLI:NL:GHSHE:2017:5398).

In deze zaak gaat het om een verkoopmedewerkster die op 1 maart 2007 in dienst is getreden. De werkgever verstrekt klanten op verzoek een klantenpas waarmee zij punten kunnen sparen voor waarde cheques. Ook ontvangen klanten 10% korting op alle aankopen. Ook personeelsleden mogen een klantenpas hebben.

In de gedragsregels voor het personeel is aangegeven dat het gebruik van de eigen klantenpas tijdens werktijd niet is toegestaan, behalve bij het afrekenen van de eigen personeelsaankopen. Het niet correct gebruiken van de klantenpas wordt gezien als diefstal en rechtvaardigt een ontslag op staande voet.

In 2014 heeft medewerkster aan klanten die geen klantenpas hadden korting verleend door middel van haar eigen klantenpas. De punten hiervan heeft zij op haar eigen kaart bijgeschreven. Werkgever en medewerkster hebben hierover een gesprek gevoerd, waarna de medewerkster haar klantenkaart door midden heeft geknipt en de waarde cheques heeft ingeleverd.

Op 5 januari 2017 is de medewerkster geschorst vanwege een verdenking van een vergrijp. Vervolgens is de medewerkster op 9 januari 2017 op staande voet ontslagen. De reden hiervoor is dat de medewerkster, wanneer klanten afzagen van het gebruik van de klantenpas, de gespaarde punten handmatig aan de pas van haar zus heeft toegevoegd. De zus van de medewerkster heeft in totaal 14 waardebonnen onterecht ontvangen. De medewerkster heeft 4 van de 14 waardebonnen verzilverd bij de werkgever.

Medewerkster heeft bij de kantonrechter verzocht om een verklaring dat het gegeven ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven en (onder meer) om haar de transitievergoeding, billijke vergoeding en de vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe te kennen. De kantonrechter heeft de verzoeken afgewezen. Hiertegen is de medewerkster in hoger beroep gegaan.

Volgens de medewerkster is het ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven. Daar gaat het Hof niet in mee. Het Hof is van oordeel dat de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld aangezien de medewerkster meteen is geschorst, er direct een recherchebureau is ingeschakeld en het onderzoek slechts enkele dagen heeft geduurd.

Verder is het hof van oordeel dat tijdens het gesprek de redenen van ontslag voldoende duidelijk aan medewerkster kenbaar zijn gemaakt. Door de medewerkster is onvoldoende onderbouwd dat zij onder enorme druk stond. Bovendien heeft de medewerkster het verslag ondertekend. Daarnaast heeft de toenmalige gemachtigde zelf aan de werkgever bevestigd dat de medewerkster op staande voet is ontslagen. Hieruit blijkt dat de medewerkster heeft begrepen dat zij tijdens het gesprek op staande voet is ontslagen en waarom zij is ontslagen.

Medewerkster heeft vervolgens aangevoerd dat er geen sprake was van een dringende reden. Zij heeft erkend dat zij sporadisch korting heeft toegekend en punten op de pas van haar zus heeft bijgeschreven maar dat deze klanten allen familie of vrienden van haar zus waren. Het Hof verwijst naar de gedragsregels die gelden voor de medewerkster. De klantenpas van de zus is in de periode 2013 – eind 2014 1 keer gebruikt. Vanaf eind 2014 vinden er regelmatig transacties plaats die door medewerkster zijn afgehandeld. Medewerkster is in de periode juli 2016 tot oktober 2016 ziek geweest. Tijdens deze periode is de klantenpas van de zus van de medewerkster niet gebruikt.

Tot slot is het Hof van oordeel dat de werkgever er groot belang bij heeft dat zij volledig kan vertrouwen op de financiële integriteit van haar medewerkers. Ook zijn er gedragsregels opgesteld. Gezien het gebruik van de klantenpas van haar zus en het feit dat medewerkster een aantal van deze waardebonnen zelf heeft ingewisseld, heeft medewerkster in strijd met de gedragsregels gehandeld. Dit geldt ook als de klanten allemaal familie of bekenden zouden zijn geweest. Bovendien was de medewerkster in 2014 al gewaarschuwd. Het ontslag op staande voet is terecht gegeven.

Mocht u op staande voet zijn ontslagen of bent u van plan om uw medewerker op staande voet te ontslaan, dan kan Van den Brekel advocaten u uiteraard voorzien van advies.

Next Post Previous Post