Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

zie onze laatste update in deze rubriek.

Het kabinet trekt de portemonnee voor ondernemers die vanwege het coronavirus in de problemen zitten of komen. Voor werkgevers is de belangrijkste tijdelijke maatregel het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). We zetten de belangrijkste bepalingen voor u op een rij: 

  1. Intrekken regeling Werktijdverkorting  

 • De regeling Werktijdverkorting is per direct ingetrokken.  Verleende vergunningen voor werktijdverkorting blijven van kracht voor de betreffende periode (maximaal 6 weken). De aanvraag wordt niet verlengd. 
 • Lopende en nog niet gehonoreerde aanvragen worden omgezet naar aanvragen voor het Noodfonds. U krijgt hierover bericht. Mogelijk moet u daarvoor aanvullende informatie indienen.  

  2. Aanvraag Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • Bij het Noodfonds kunt u voor 3 maanden ( plus een eventuele verlenging van 3 maanden) tot 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen voor vaste en flexibele medewerkers (ook oproepkrachten).  
 • De voorwaarden zijn:

1. Verwachting omzetverlies van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020.

 1. Geen bedrijfseconomisch ontslag tijdens compensatieperiode. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies (maximaal 90% van de loonkosten bij volledig verlies omzet).

    3. Procedure Noodfonds

 • De aanvraag voor compensatie NOW kunt u nu nog niet indienen. De datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. 
 • Het UWV verleent na het indienen van de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. 
 • Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies was. Daarbij vindt een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden.

4. Voor werknemers

 • Uw loon wordt volledig doorbetaald.
 • U verbruikt geen WW-rechten.
 • U hoeft niets te doen, de werkgever doet de aanvraag.
 • De maatregel houdt niet (automatisch) in dat u stopt met werken. Afspraken over (thuis)werken maakt u met uw werkgever.

    Tot zover voor nu. Wij houden u uiteraard op de hoogte en staan voor u klaar!

Next Post Previous Post