Openbaarmakingsplicht WNT versoepeld

/ WNT

Met ingang van 1 juli 2017 is de openbaarmakingsplicht van WNT-instellingen bij overschrijding van de bezoldigingsnorm voor niet-topfunctionarissen versoepeld.

Alleen in geval van overschrijding van de bezoldigingsnorm moet worden vermeld:

a. de functie(s);
b. de duur van het dienstverband in het boekjaar;
c. de omvang van het dienstverband in het boekjaar;
d. de beloning plus de belastbare onkostenvergoedingen;
e. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
f. de totale bezoldiging.

Met deze wijziging is beoogd alleen die gegevens openbaar te laten maken, die nodig zijn voor de juiste toepassing van en controle op naleving van de wet.

Omdat voor niet-topfunctionarissen de norm van de maximale vergoeding van € 75.000 niet geldt, hoeven uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband niet langer openbaar te worden gemaakt. Dus ongeacht de hoogte van de uitkering.

Voorheen gold voor niet-topfunctionarissen nog een verslagleggingsplicht als de beëindigingsvergoeding meer bedroeg dan de maximale bezoldiging (€ 181.000).

Heeft u vragen, neem dan contact op met het WNT-loket van Van den Brekel advocaten. Als specialist op het gebied van WNT kunnen wij u snel en efficiënt adviseren.

Next Post Previous Post