nieuws

Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt in het ambtenarenrecht niet vaak gehonoreerd. Daarvoor is het naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste instantie in het ambtenarenrecht) nodig dat er van de kant van het bestuursorgaan een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoor...

Read More...

Op 5 september 2017 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een spraakmakende uitspraak gedaan over de privacy van een werknemer bij het gebruik van internet op de werkvloer.

De uitspraak

De werknemer heeft op verzoek van zijn werkgever een account aangemaakt bij Yahoo Messenger (chat...

Read More...

Hoewel de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) al op 25 mei 2016 in werking is getreden, is er tot voor kort betrekkelijk weinig aandacht voor geweest. Dat is inmiddels wel anders: de AVG geniet de nodige aandacht in de med...

Read More...

De ontslagen ambtenaar die met succes in beroep is gegaan tegen zijn ontslagbesluit zal weer moeten terugkeren op de werkvloer, de aanstelling is immers blijven bestaan. Doorgaans zullen de verhoudingen door een ontslag toch enigszins verstoord zijn geraakt.

Dit betekent echter niet altijd dat te...

Read More...

Het is volop vakantietijd. Veel mensen zijn op vakantie. Zo ook een voormalig ambtenaar van een gemeente.

Deze voormalig ambtenaar wordt in de periode dat hij met vakantie in het buitenland verblijft, een besluit toegezonden. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit, maar was te laat met het in...

Read More...