Persconferentie Koolmees en Paling over de NOW

auteur: Martijn Devilee
/ NOW

Vanochtend hebben minister Koolmees en de heer Paling (UWV) een persconferentie gegeven over de NOW. Een korte opsomming van de belangrijkste punten:

 • de regeling wordt vandaag bekendgemaakt;
 • het loket gaat maandag 6 april a.s. open;
 • de aanvraag kan snel en eenvoudig worden ingediend;
 • er is geen sprake van maatwerk: het leidende criterium is 20% omzetverlies (gemeten op concernniveau, indien van toepassing). Daarbij moet de aanvrager een inschatting maken van de omzet van maart t/m mei 2020 ;
 • oorzaak van het omzetverlies wordt niet gemeten;
 • minister Koolmees doet een oproep aan de werkgevers om verantwoord met deze noodmaatregel om te gaan. Als het niet nodig is, geen aanvraag indienen.
 • de maatregel is gericht op het behoud van banen. Er geldt een boete als er in deze periode – bv. door faillissement – toch banen verloren gaan;
 • de maximale compensatie is 90% van de lonen, gemaximeerd op EUR 9.538 (2X SV-dagloon);
 • werkgevers die een aanvraag tot werktijdverkorting hebben ingediend die nog niet is goedgekeurd, krijgen een verzoek om aanvullende informatie (omzetgegevens). Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen;
 • verwacht wordt dat het systeem de grote hoeveelheid aanvragen aankan. Omdat de periode teruggaat tot 1 maart 2020, helpt het om de aanvragen te spreiden over de week. Het UWV is voorbereid op grote hoeveelheden aanvragen;
 • de betaling van het voorschot zal plaatsvinden 2 – 3 weken na de aanvraag, met een uitloop tot 4 – 5 weken;
 • achteraf wordt nagegaan wat het werkelijke omzetverlies is geweest;
 • Koolmees is terughoudend ten aanzien van de vraag of de vakantietoeslag mag worden uitgesteld. Er komt een opslag hiervoor. De precieze informatie hierover is nog niet verstrekt;
 • het UWV is voorbereid op een snelle verwerking van de aanvragen.

Zodra de regeling wordt gepubliceerd, zullen we u nader informeren.

Next Post Previous Post