nieuws

In januari 2018 (recent gepubliceerd) heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland de hoogste billijke vergoeding ooit toegekend: € 534.000,-.

In deze zaak (ECLI:NL:RBNHO:2018:310) heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen...

Read More...

Een systeembeheerder is ontslag op staande voet verleend omdat hij een bitcoinmachine in een sluitbare serverkast op zijn werk had geïnstalleerd. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins minen, waarmee hij persoonlijk voordeel wilde vergaren. De kantonrechter oordeelde dat ontslag op staande voet...

Read More...

Op 4 oktober 2017 is door de kantonrechter van Rechtbank Overijssel een kwalificatieschaal geïntroduceerd waarmee is beoogd om inzicht te geven in de kwalificatie/waardering van ‘de mate van verwijtbaarheid’ ten behoeve van de billijke vergoeding. Deze schaal loopt van 1 tot en met 10, waar 1 voor n...

Read More...