nieuws

HR 8 november 2019 (Slapende dienstverbanden), ECLI:NL:HR:2019:1734

In deze zaak heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven over de vraag of er een verplichting voor de werkgever geldt om het contract van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband te beëindigen, al dan ni...

Read More...

Een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, kan toch recht hebben op een transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:484) bevestigd. Een ontslag op staande voet betekent dus niet automatisch dat de werknemer ook geen recht heeft op een tr...

Read More...

Een systeembeheerder is ontslag op staande voet verleend omdat hij een bitcoinmachine in een sluitbare serverkast op zijn werk had geïnstalleerd. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins minen, waarmee hij persoonlijk voordeel wilde vergaren. De kantonrechter oordeelde dat ontslag op staande voet...

Read More...

In deze zaak (ECLI:NL:RBZWB:2018:541), die speelde bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ging het om een schoonmaakster, werkzaam bij CSU. In de periode 2014 – 2016 is werkneemster meerdere malen arbeidsongeschikt geweest en is haar verweten dat zij niet voldeed aan haar re-integratieverplichtingen...

Read More...

Eén van de ontslaggronden in het ambtenarenrecht is het zogenaamde ‘ontslag op andere gronden’. Ontslag op deze grond is mogelijk als er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk of impasse die in de weg staat aan een verdere samenwerking. Aan deze ontslaggrond is in het algemeen een minimumg...

Read More...