nieuws

Op 26 oktober 2018 zijn er voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. In het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de betrokken vakbonden (FNV, CNV en CMHF) zijn partijen het eens geworden over de omgevormde tekst en de inwerkingtr...

Read More...

Op donderdag 11 januari 2018 heeft in Madurodam een extra bijeenkomst plaatsgevonden van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Het thema was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Prof. mr. Barend Barentsen (Universiteit Leiden) met boeiende...

Read More...

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de website www.wnra.nl gelanceerd. De website voorziet overheidswerkgevers van algemene informatie en hulpmiddelen voor het invoer...

Read More...

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. De rechtspositie van ambtenaren zal in overeenstemming worden gebracht met die van werknemers in de private sector, omdat een gelijke rechtspositie voor ambtenaren en werknemers als meer p...

Read More...