nieuws

Op 1 januari 2018 bestond de Wet normering topinkomens (WNT) vijf jaar. Een periode waarin de wet zonder twijfel kan worden geassocieerd met ‘beweging’. Allereerst vanwege de verstrekkende gevolgen voor de bezoldigingsgrenzen en gemaximeerde ontslagvergoedingen van topfunctionarissen. De wetgever bl...

Read More...

Met ingang van 1 juli 2017 is de openbaarmakingsplicht van WNT-instellingen bij overschrijding van de bezoldigingsnorm voor niet-topfunctionarissen versoepeld.

Alleen in geval van overschrijding van de bezoldigingsnorm moet worden vermeld:

a. de functie(s);
b. de duur van het dienstverband in...

Read More...