VA&R bijeenkomst Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

/ WNRA

Op donderdag 11 januari 2018 heeft in Madurodam een extra bijeenkomst plaatsgevonden van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Het thema was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Prof. mr. Barend Barentsen (Universiteit Leiden) met boeiende presentaties van prof. dr. Alexander de Becker (Universiteit Gent), prof. mr. dr. Ruben Houweling (Erasmus School of Law) en mr. dr. Yvonne Erkens (Universiteit Leiden) was het een mooie en inhoudelijke bijeenkomst. Het verleden, het heden en de toekomst van de ambtenaar hebben de revue gepasseerd. De presentaties werden afgewisseld met drie korte filmpjes. Fatma Koşer Kaya (voormalig kamerlid D66 en één van de initiatiefneemsters van de Wnra) gaf in het interview aan, dat zij haar droom, de gelijkheid tussen de ambtenaar en de werknemer, heeft verwezenlijkt. Zij is waanzinnig trots.

In een ander filmpje gaven een aantal betrokkenen (werkgever, ambtenaar, advocaat, wetenschap) hun visie op de gevolgen van de Wnra.

Tot slot is specifiek ingezoomd op de gevolgen van de Wnra voor het georganiseerd overleg.

Aan het slot van de bijeenkomst is aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd met een forum, waarin mr. Paul Dubois (VNG), dr. mr. Steven Jellinghaus (advocaat) en mr. Els Seebregts (FNV) zitting hadden.

Nataschja Hummel heeft tijdens de bijeenkomst, als een van de redacteuren van de bundel ‘Van ambtenaar naar ambtenaar’ (ISBN 978-90-8863-219-8), de eerste exemplaren overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, en aan initiatiefneemster Fatma Koşer Kaya. De minister gaf aan de Wnra als een mijlpaal te beschouwen. Zij verwacht dat ambtenaren hierdoor mobieler zullen worden. Waar de totstandkoming van de Wnra lastig was, voorziet de minister dat ook het implementatietraject een klus zal zijn. Zij realiseert zich dat er het nodige op het bordje van de overheidswerkgevers ligt. Minister Ollongren benadrukt het belang van ondersteuning van de werkgevers in dit proces en verwijst naar de website (www.wnra.nl), bijeenkomsten als die van de Vereniging Ambtenaar & Recht en natuurlijk ook naar de bundel.

Marion van den Brekel heeft aan deze bundel een bijdrage geleverd. Zij heeft in haar bijdrage ‘Bewijs belangrijker door Wnra?’ de belangrijkste verschillen tussen het bestuursrechtelijke en civiele bewijsrecht uiteengezet, zodat overheidswerkgevers weten wat hen te wachten staat.

Next Post Previous Post