De eerste gepubliceerde beschikking over de cumulatiegrond (i-grond) is een feit


De rechtbank Noord-Holland heeft als eerste een oordeel geveld over de cumulatiegrond (i-grond). In deze uitspraak gaat het om een teamleider, die eindverantwoordelijk is voor de productielijnen waarop spuitbussen worden geproduceerd. De werkgever heeft de kantonrechter verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen (e-grond), disfunctioneren (d-grond), een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) en een combinatie van omstandigheden (cumulatiegrond/i-grond).

In 2009 en 2010 is de werknemer aangesproken op zijn onacceptabele gedrag en is een aantekening gemaakt in zijn personeelsdossier. De werknemer heeft in 2018 en 2019 twee waarschuwingen gekregen met betrekking tot zijn onaanvaardbare gedrag en werkhouding. Op 16 oktober 2019 keurt de werknemer elf pallets met 12.000 lekke bussen af. De werknemer heeft van de afkeuring geen melding in het dagrapport gemaakt, omdat hij was afgeleid door een discussie over de reiskostenvergoeding. Werkgever had door deze afkeuring haar belangrijkste klant kunnen verliezen. Werkgever heeft de betreffende werknemer geschorst om een onderzoek te kunnen verrichten. Tijdens het onderzoek heeft een andere medewerker zich gemeld met een lijst van diverse bevindingen en foto’s. Ook hebben twee anonieme medewerkers en een leidinggevende verklaard dat er problemen ontstonden met de machines en productielijn als de betreffende werknemer daar had gewerkt. De werkgever is van oordeel dat de werknemer zich tijdens een lange periode herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan sabotagehandelingen aan de productielijn.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie wijst de kantonrechter niet toe. Ten aanzien van het beroep op de i-grond – en voor deze signalering relevant – overweegt de kantonrechter als volgt.

Cumulatiegrond
De kantonrechter overweegt dat met deze grond wordt beoogd om het ontslagstelsel te verruimen, zonder te breken met het huidige ontslagstelsel. Deze grond is bedoeld voor gevallen waarbij voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd en de werkgever zich niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar wel op basis van meerdere ontslaggronden gezamenlijk.

De werkgever heeft echter nagelaten om afzonderlijk toe te lichten waarom sprake zou zijn van een cumulatiegrond. Het is niet aan de kantonrechter om de feiten die zijn aangevoerd te verzamelen en aan de hand daarvan te beoordelen of voldaan is aan de cumulatiegrond. Bovendien wordt niet voldaan aan één van de afzonderlijke ontslaggronden en er is geen sprake van een bijna voldragen ontslaggrond. De kantonrechter wijst de ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan ook af.

Bent u als werkgever voornemens de arbeidsovereenkomst met één van uw werknemers op basis van de cumulatiegrond te (laten) ontbinden, voer onder deze ontslaggrond dan expliciet de relevante feiten (opnieuw) aan.

Zie Rechtbank Noord-Holland 17 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1036

Auteur: Saffira van Wijk

Next Post Previous Post