NOW 2.0 is van start gegaan – een kort overzicht

auteur: Maud de Bruijn

Op 6 juli jl. is bij het UWV het loket geopend om nieuwe coronasteun aan te vragen: de NOW 2.0-regeling.

Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent ook enkele wijzigingen. Zo is de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld in dit tweede subsidietijdvak de maand maart en is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden. Bedrijven mogen wel pas NOW 2.0 aanvragen als ze minimaal 20 procent omzetverlies verwachten te lijden.

Bovendien geldt de ontslagboete niet meer. De eerste NOW-regeling was er vooral op gericht om ontslag te voorkomen. Deed een bedrijf een beroep op de NOW-regeling en werden daarnaast werknemers ontslagen, dan moest het bedrijf 150% van de loonsom van de ontslagen werknemer terugbetalen. Onder NOW 2.0 wordt dit teruggebracht naar 100%. Dit betekent dat enkel de overheidssteun moet worden terugbetaald en niet langer een aanvullende boete. Ook mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0-regeling en een voorschot van € 100.000,- of een subsidie van € 125.000,- of meer ontvangt over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan ‘gewone’ medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

De kans bestaat dan ook dat bedrijven die gebruik maken van NOW 2.0 alsnog mensen gaan ontslaan. Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat bedrijven die de NOW-subsidie ontvangen zich aan kunnen passen aan de huidige economische realiteit. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in Now 2.0.

Voor de eerste NOW-regeling hadden zich ruim 148.000 bedrijven gemeld (bron: UWV). Uiteindelijk kregen ruim 139.000 bedrijven financiële steun. Het UWV verwacht dat zich opnieuw 'heel veel' bedrijven voor de NOW 2.0-regeling zullen melden.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post