Door NOW gratis overwerken

Op 5 februari 2021 heeft kamerlid de heer Van Dijk van de PvdA 11 vragen gesteld over min-uren die werknemers zouden opbouwen en NOW steun die werkgevers ontvangen. In deze signalering wordt stilgestaan bij beantwoording van deze vragen op 31 maart 2021 door demissionair minister Koolmees.

‘Gratis overwerken’
Demissionair minister Koolmees laat weten dat werknemers in principe niet verplicht kunnen worden om min-uren als gevolg van COVID-19 later in het jaar in te halen (‘het gratis overwerken’, aldus de heer Van Dijk).

Werkgevers hebben een loondoorbetalingsverplichting, ook als arbeid geheel of gedeeltelijk niet is te verrichten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om niet-gewerkte uren in een andere maand in te halen. Dat werknemers wel beschikbaar waren voor arbeid, maar niet konden werken door de corona-maatregelen komt voor risico van de werkgever. Een uitzondering op deze hoofdregel is als hierover afspraken zijn gemaakt in een cao of arbeidsovereenkomst.

Wat betreft de jaarurensystematiek stelt demissionair minister Koolmees dat dit altijd met de vakbonden wordt afgesproken. Het is aan cao-partijen, werkgevers en werknemers om af te spreken hoe afspraken zoals jaarurensystematiek, maar ook cao afspraken (min-uren) zich verhouden tot de corona crisis. Komen partijen er niet uit, dan is de rechter aan zet.

NOW
Op de vragen hoe moet worden omgegaan met min-uren en of de NOW op dit punt soelaas biedt, merkt demissionair minister Koolmees op, dat het voor de NOW geen verschil maakt of uren door werknemers daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit is namelijk inherent aan het doel van de regeling, namelijk het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst houden van personeel als sprake is van omzetverlies. Het zou verder niet mogelijk en wenselijk zijn om de regeling op dit punt met terugwerkende kracht aan te passen.

Kortom: voor het ontvangen van de NOW-steun is het niet relevant of werknemers daadwerkelijk hun uren hebben gemaakt. Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt geldt dat een werkgever niet van zijn werknemers mag verlangen dat werkuren worden ingehaald. Dit is echt alleen anders als hierover door werkgever en werknemer of in een cao andersluidende afspraken zijn gemaakt. Voor werkgever en werknemer is het daarom relevant de toepasselijke cao te raadplegen of de arbeidsovereenkomst erop na te slaan.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Auteur: Saffira van Wijk

Next Post Previous Post