Het aannemen van gunsten van ondergeschikte(n) kan leiden tot ontslag

Werknemer is met ingang van 1 januari 2004 in dienst getreden bij werkgever in de functie van controller op de afdeling Accounts. Ten tijde van het geding is werknemer werkzaam in de functie van Group CFO/lid hoofddirectie. Binnen werkgever geldt een Code of Conduct. In oktober 2020 heeft werkgever ontdekt dat de adjunct-directeur – die ondergeschikt is aan werknemer – valsheid in geschrifte heeft gepleegd door de jaarrekening van 2019 te voorzien van goedgekeurde stempels van het accountantskantoor. Het accountantskantoor had de jaarrekening echter nog niet goedgekeurd. Werkgever heeft de adjunct-directeur vervolgens op staande voet ontslagen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de adjunct-directeur ook nog €2,5 miljoen heeft verduisterd.

In aansluiting op deze gebeurtenis heeft werkgever aan Integis de opdracht gegeven om een forensisch (accountants)onderzoek uit te voeren. Uit het (definitieve) rapport van Integis is gebleken dat werknemer op kosten van de adjunct-directeur in ieder geval drie keer met een privéjet naar Abu Dhabi is gevlogen om het Grand Prix racecircuit te bezoeken. De adjunct-directeur regelde daarvoor de toegangskaarten en het verblijf in een hotel of op een privéjacht. De echtgenote of vriendin van werknemer en zijn kinderen mochten op kosten van de adjunct-directeur met werknemer mee. Gebleken is dat de overnachtingen in het hotel of het privéjacht €7.500 tot €10.000 per nacht kostten en dat de reis in een privéjet per vlucht ongeveer €20.000 bedroeg.

Werkgever heeft de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werkgever verwijt werknemer dat hij zich gedurende een aantal jaren (buitensporig) in de watten heeft laten leggen door een ondergeschikte en hierdoor onvoldoende heeft toegezien op de financiële gang van zaken van de adjunct-directeur, terwijl hiertoe wel aanleiding was. Op basis van deze gedragingen is werkgever van oordeel dat werknemer zich kwetsbaar maakte voor chantage en beïnvloeding.

De kantonrechter volgt de werkgever in zijn betoog. Naar het oordeel van de kantonrechter had werknemer niet moeten openstaan voor de gunsten van de adjunct-directeur. Werknemer had zich moeten realiseren dat de adjunct-directeur er wellicht op uit was dat hij hem uit de wind zou houden, niet of minder zou controleren of hem anderszins zijn gang zou laten gaan. De uitgaven – van een paar ton – die door de adjunct-directeur zijn gedaan, stonden niet in verhouding tot het salaris dat de adjunct-directeur verdiende. Naar het oordeel van de kantonrechter hadden hierdoor bij de werknemer alle alarmbellen moeten afgaan en hem moeten aanzetten tot het doen van nader onderzoek. Bovendien heeft werknemer tijdens het door Integis uitgevoerde onderzoek verklaard dat het hem opviel dat het soms om omvangrijke bedragen ging en dat het op zijn lijstje stond om de adjunct-directeur daarover vragen te stellen, maar dat dit nog niet was gebeurd. Volgens de kantonrechter heeft het er alle schijn van dat werknemer door de gunsten minder alert is geweest richting de adjunct-directeur. Hierdoor kon de adjunct-directeur zijn gang gaan. Dit kan de adjunct-directeur worden toegerekend.

Gelet op bovenstaande, de bij werkgever geldende Code of Conduct en hetgeen daarin is bepaald over ‘conflict of interest’ en ‘to induce a person’ alsmede gezien de opleiding en ervaring van werknemer en zijn positie, had werknemer beter moeten weten. De kantonrechter heeft dan ook het verzoek van werkgever toegewezen.

De kantonrechter ziet geen reden om de transitievergoeding toe te kennen, omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. Ook ziet de kantonrechter geen aanleiding om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Werknemer staat echter niet helemaal zonder lege handen. De kantonrechter oordeelt namelijk dat hij nog wel recht heeft op de tantièmes over 2020 en over tien maanden van 2021. Hierbij gaat het in totaal om een bedrag van €738.393,33 bruto.

Beschouwing
In deze uitspraak komt goed naar voren dat je altijd alert moet zijn op het handelen van jouw ondergeschikte(n). Mochten er signalen zijn dat een ondergeschikte de regels overtreedt, zit dan niet stil en doe nader onderzoek.
Lees hier de gehele uitspraak.

Auteur: Leonore van ‘t Hoff

Next Post Previous Post