2022: wat zijn de juridische vooruitzichten?

Het jaar 2022 is weer volop aan de gang. Wat staat er het komende jaar op het gebied van het arbeidsrecht op de juridische agenda gepland?

 • Maximale transitievergoeding
  Ook dit jaar wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding verhoogd. De maximale transitievergoeding was vorig jaar €84.000 (of maximaal één jaarsalaris). In 2022 mag de transitievergoeding maximaal €86.000 (of maximaal één jaarsalaris) bedragen. Dit betekent dat als de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2022 aan de werknemer maximaal een bedrag van €86.000 of maximaal één jaarsalaris mag worden toegekend (tenzij partijen van dit uitgangspunt in een vaststellingsovereenkomst afwijken).

 • Minimumloon
  Het minimumloon stijgt met 1,41% ten opzichte van de tweede helft van 2021. Zie onderstaand schema van Rijksoverheid met de precieze uurlonen.

 • Wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen
  Op 5 januari 2022 om 14.00 uur wordt de tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen in de Tweede Kamer behandeld. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in bepaalde gevallen ook op het werk en bij het bezoeken van locaties kan worden ingezet. Dit zal in de arbeidsrechtpraktijk zorgen voor vragen zoals de vraag of de werkgever het loon van een werknemer moet betalen als de werknemer niet beschikt over een toegangsbewijs.

 • Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Op 19 juni 2019 is de richtlijn die ziet op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vastgesteld. De richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 zijn omgezet in het Nederlandse rechtssysteem. Het wetsvoorstel staat stil bij diverse onderwerpen zoals (1) dat een werkgever scholing kosteloos moet verstrekken als dit verplicht is volgens regelgeving, (2) dat een nevenwerkzaamhedenbeding in principe nietig is, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden en (3) bij aanvang van het dienstverband moet de werkgever meer informatie aan de werknemer verstrekken.

 • Betaald ouderschapsverlof
  Werknemers die gebruik willen maken van ouderschapsverlof krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. Deze 9 weken moet de werknemer opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Deze uitkering bedraagt vooralsnog 50% van het (maximum) dagloon. De hoogte van de verlofuitkering kan echter nog ten voordele van de werknemers wijzigen. De Eerste Kamer heeft namelijk een motie aanvaard waarin het verzoek is gedaan om het percentage te verhogen van 50% naar 70%.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem gerust contact met ons op.

Auteur: Saffira van Wijk

Next Post Previous Post