Agressief en intimiderend gedrag op de werkvloer: ontslag op staande voet?

De rechtbank Noord-Holland heeft op 29 november 2022 een oordeel gegeven over een zaak waarin een werknemer op staande voet is ontslagen wegens agressief en intimiderend gedrag op de werkvloer.

Feiten
Werknemer is op 1 juli 2012 bij Teva in dienst getreden. Teva houdt zich bezig met de vervaardiging van farmaceutische producten, de groothandel in farmaceutische producten en overige specialistische zakelijke dienstverlening. Werknemer is werkzaam bij Teva als technician.

Werknemer kampt met problemen omtrent zijn gedrag en communicatie. Op 24 december 2015 heeft werknemer een schriftelijke berisping gekregen wegens het sturen van een negatief sms-bericht. In 2016 is werknemer behandeld geweest bij De Waag wegens agressieregulatie problematiek. In het behandelplan van De Waag van 17 februari 2016 staat vermeld dat werknemer een stoornis in de impulsbeheersing heeft, ADHD en (trekken van) een obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Op 17 juli 2020 heeft werknemer een officiële schriftelijke waarschuwing gekregen omdat hij een e-mailbericht met een onacceptabele toon had verstuurd naar een collega. In maart 2021 is een verbetertraject met werknemer gestart met als doelstellingen: het kanaliseren van emoties op een professionele manier, met name in zijn communicatie naar collega’s en het vroegtijdig kenbaar maken van (persoonlijke) problemen bij leidinggevenden of collega’s. Op 8 juli 2022 heeft zich een incident voorgedaan tussen werknemer en een collega waarbij werknemer zich agressief en intimiderend heeft gedragen. In de ochtend van 8 juli 2022 gooide werknemer de liftdeur open en stapte agressief op de collega af. Hij kwam dicht bij haar staan, schreeuwde in haar gezicht en schold haar diverse malen uit. Vervolgens liep werknemer weg, waarna hij op agressieve wijze terugkeerde richting de collega. Werknemer kwam toen nogmaals dicht tegen de collega aan staan, schreeuwde tegen haar en schold haar uit. Toen werknemer daarna wegliep riep hij naar de collega: “ik zou over je schouders blijven kijken als ik jou was.”.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat werknemer op 14 juli 2022 op staande voet is ontslagen. Werknemer heeft het ontslag op staande voet aangevochten en onder andere verzocht om een billijke vergoeding ter hoogte van €240.000,-.

Oordeel
De kantonrechter is van oordeel dat het agressieve en intimiderende gedrag van werknemer jegens zijn collega in de gegeven omstandigheden geen dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. Het ontslag op staande voet is een te zwaar middel. Een ontslag op staande voet is namelijk een ultimum remedium. Het had op de weg van Teva gelegen om in plaats van een ontslag op staande voet een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen en werknemer tot de einddatum van het dienstverband op non-actief te stellen. Hierbij hecht de kantonrechter waarde aan het feit dat Teva wist – of in ieder geval kon weten – dat werknemer een kwetsbare persoonlijkheid heeft en (aanzienlijke) problemen in de communicatieve sfeer. Ook heeft de kantonrechter het langdurige dienstverband, de leeftijd van werknemer (55 jaar) en de gevolgen die het ontslag voor hem heeft meegewogen.

Werknemer heeft recht op een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en de transitievergoeding. Ook heeft werknemer recht op een billijke vergoeding ter hoogte van €8.324,10 bruto (2,5 maandsalaris). De arbeidsovereenkomst zou zonder het ontslag op staande voet immers zijn ontbonden per 1 januari 2023. In dat geval zou werknemer nog 5,5 maand aanspraak hebben gehad op salaris. Hierop brengt de kantonrechter de gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van drie maandsalarissen op in mindering. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de transitievergoeding op de billijke vergoeding in mindering te brengen.

U leest de uitspraak hier.

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post