Het risico dat werkgevers overreageren op meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Op 12 februari 2023 is in een uitzending (Grensoverschrijdend gedrag - YouTube) van Nieuwsuur ingegaan op het risico dat werkgevers overreageren op meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Aan deze reportage van Ronja Hijmans en Floor Ligtvoet van Nieuwsuur heb ik mogen meewerken.

In mijn bijdrage in het tijdschrift Arbeidsrecht van november 2022 heb ter voorkoming van het maken van fouten een stappenplan voor werkgevers gepresenteerd. Die stappen na ontvangst van een melding zijn kort samengevat :

  1. Een gesprek met de melder. Nagaan of melding voldoende concreet is (dus niet alleen: onveiligheid, angstcultuur, machtsmisbruik). Wat wil de melder? Is de-escalatie door een gesprek met de beklaagde mogelijk? Eventueel onder begeleiding van een mediator?
  2. Gesprek met de beklaagde. De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de melding. Ontkent of erkent de beklaagde de melding?
  3. Als de-escalatie niet mogelijk is, nagaan of de feiten voldoende concreet zijn en of die ter discussie staan. Het instellen van een (extern) onderzoek moet een gerechtvaardigd doel dienen.
  4. De onderzoeksvraag, de werkwijze en de verantwoording moeten zorgvuldig worden vastgesteld. De beklaagde mag daarop reageren en heeft in verschillende fasen recht van hoor en wederhoor.
  5. Na vaststelling van de feiten door de onderzoekers en de reactie van de beklaagde daarop, kan worden bepaald of er aanleiding is tot een maatregel. Niet alle vastgestelde feiten geven aanleiding voor een ontslag op staande voet of een ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om de stijl van leidinggeven, waarbij een verbetertraject en begeleiding (coaching) moet worden geboden. De beslissing van de werkgever is afhankelijk van de feiten en de context.

Van den Brekel advocaten ondersteunt veel werkgevers die geconfronteerd worden met een melding van grensoverschrijdend gedrag in de verschillende fasen (melding, (extern) onderzoek, maatregel). Ook adviseert Van den Brekel advocaten beklaagden die worden geconfronteerd met een onterechte, soms zelfs anonieme melding.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze officemanager voor een afspraak (010-4360733).

Marion van den Brekel

Next Post Previous Post