Verplicht 10 minuten eerder aanwezig zijn? Werkgever moet betalen!

In een nieuwe zaak bij het gerechtshof Den Haag (link ) stond een loonvordering van een werknemer van een callcenter centraal. Het geschilpunt betrof de vraag of de tien minuten die de werknemer volgens de planningsregels van zijn werkgever aanwezig moet zijn voor de start van zijn dienst als betaalde werktijd zijn aan te merken.

Wat speelde er?
Werknemer is sinds 26 september 2016 bij Teleperformance werkzaam, inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De omvang van het dienstverband bedraagt tenminste 32 uur per week. Werknemer is verplicht gehoor te geven aan een verzoek om op uren boven het overeengekomen minimum aantal uren per week, arbeid te verrichten. Voor zover werknemer meer werkt dan het gestelde minimum, ontvangt hij zijn uurloon over de meer gewerkte uren. Werkgever zal elke maand vaststellen hoeveel uren werknemer daadwerkelijk gewerkt heeft.

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer verklaard in te stemmen met de reglementen die gelden binnen Teleperformance. Hieronder vallen ook de "Planningsregels Teleperformance”. Hierin staat vermeld dat om 09.00 uur beginnen betekent dat de werknemer exact om 09.00 uur klaar moet zitten: ‘Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat.’

Bij e-mail van 23 februari 2021 schreef de Business Unit Manager van Teleperformance aan werknemer dat hij zich aan de geldende planningsregels dient te houden en dat hij zich bij zijn supervisor moet melden als het opstarten langer dan 10 minuten duurt.

Vervolgens heeft de gemachtigde van werknemer bij brief van 16 maart 2021 namens werknemer aanspraak gemaakt op nabetaling van zijn salaris. Deze nabetaling bestaat uit de 10 minuten voor de start van de dienst aanwezig zijn sinds de indiensttreding (26 september 2016) van werknemer.

Teleperformance heeft niet aan dit verzoek voldaan. Waarna werknemer naar de kantonrechter is gestapt en in het gelijk is gesteld. Hier was Teleperfomance het niet mee eens, en ging daarom in hoger beroep.

In hoger beroep
Volgens Teleperformance is geen sprake van verplichte arbeidstijd waarover loon verschuldigd is. De daadwerkelijke opstarttijd zou slechts 1 minuut en 40 seconden zijn en daarnaast ontgrendelt werknemer zijn account gemiddeld 3,76 minuut voor aanvang van het rooster. Ook kan werknemer in de 10 minuten voor aanvang nog niet opgeroepen worden om werkzaamheden te verrichten en ontvangt hij geen instructies. Verder zou het feit dat “de 10 minutenregel” in de Planningsregels staat, niet betekenen dat deze een verplichting tot aanwezigheid inhoudt.

Ook bij het gerechtshof weet Teleperformance echter geen gelijk te krijgen. Volgens het hof heeft de kantonrechter terecht geconstateerd dat werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst is gebonden aan de Planningsregels en dat uit het – in de gebiedende wijs geformuleerde – "10 minutenregel" volgt dat werknemer zich tien minuten voor zijn dienst dient te melden bij zijn supervisor. Teleperformance verwacht dit ook van hem, gelet op de e-mail van 23 februari 2021 van de Business Unit Manager. Werknemer dient dus tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig te zijn op de werkplek. Dat Teleperformance dit niet controleert en dat geen sanctie volgt als een agent zich één of enkele minuten te laat meldt, doet hieraan niet af.

Daarnaast monitort Teleperformance wel hoe laat de werknemer ‘in de lijn’ gaat. Er gaat namelijk automatisch een melding naar de supervisor als een agent later dan het aanvangstijdstip van zijn dienst ‘in de lijn’ gaat. Voorafgaand aan het in de lijn gaan dient de werknemer nog op te starten.

Dit alles duidt volgens het hof erop dat de “10 minutenregel” geen vrijblijvend advies is en aldus arbeidstijd is.

Vaststaat verder dat werknemer werkzaam is op basis van een zogenoemd min/max-contract. Op grond van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op de meer-uren die hij werkt dan het gestelde minimum. Nu niet is gebleken dat werknemer minder dan het minimum heeft gewerkt heeft hij dus recht op nabetaling van tien minuten per dag.

Auteur: Rachel van der Horst

Next Post Previous Post