Expertise

Van den Brekel advocaten is specialist in arbeidsverhoudingen. Wij adviseren en procederen over ontslagrecht, reorganisaties, medezeggenschap, integriteit en (werkgevers)aansprakelijkheid zowel binnen het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht.

Next Post Previous Post