Arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken. In bedrijfsreglementen is vastgelegd wat geldt binnen uw bedrijf. Hoe beter die afspraken en regels zijn vastgelegd, hoe minder problemen er kunnen ontstaan.

Model- of maatwerk?

Op internet zijn verschillende modelcontracten en modelreglementen te vinden. Maar die zijn niet een-op-een van toepassing op de specifieke rechten en plichten die belangrijk zijn in úw bedrijf of voor u als werknemer. En dat kan u duur komen te staan.

Voorkom nare verrassingen

We adviseren u bij het opstellen, controleren en aanpassen van (model) arbeidsovereenkomsten. En zorgen dat deze voldoen aan de nieuwste wetgeving en vaste rechtspraak. We helpen u bij het maken van goede afspraken over de beloning, zoals voor overwerk of een bonus. En stellen reglementen en protocollen op over ziekteverzuim, vakantie en verlof, internetgebruik en klokkenluiders. We adviseren u over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een proeftijdbeding, een concurrentiebeding, een boetebeding en de regels ten aanzien van nevenwerkzaamheden. En hoe het zit met het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Zo weet u zeker dat uw wensen ook passen binnen de kaders van het recht. En voorkomt u nare verrassingen.

Next Post Previous Post