Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
Billijke vergoeding van 60.000 euro en betaling advocaatkosten vanwege onrechtmatige inschakeling extern onderzoeksbureau
De kantonrechter Haarlem heeft zich recent in een uitvoerig gemotiveerde beschikking uitgelaten over de ontbinding van een werknemer wegens een verstoorde verhouding met de bestuurder¹. Deze uitspraak is om een paar redenen interessant. Aan het ontbindingsverzoek ging een anonieme melding vooraf gericht tegen de bestuurder, waarvan de werkgever vermoedde dat de werknemer hierbij betrokken was. Het door de werkgever inschakelen van Hoffmann (toen nog Hoffmann bedrijfsrecherche) om te achterhalen wie achter de anonieme brief zat(en) vond de kantonrechter ernstig verwijtbaar. Dit leverde de ontslagen werknemer een billijke vergoeding van 60.000 euro en de (uitzonderlijke) vergoeding van de volledige advocaatkosten op. ...

Werknemer heeft concurrentiebeding overtreden – veroordeling tot nakoming
De rechtbank Dordrecht heeft recent uitspraak gedaan in een kwestie over het wel of niet overtreden van een concurrentiebeding door een ex-werknemer. Ik stond de werkgever bij, een onderneming gericht op het uitrusten, gereedmaken en ondersteunen van (luxe) jachten.

Eén van haar werknemers had zijn arbeidsovereenkomst opgezegd met als doel bij een directe concurrent van de werkgever in dienst te treden. Dit heeft de werkgever niet toegestaan en dit ook meermaals uitdrukkelijk aan de werknemer op voorhand laten weten. Toch is de werknemer bij de concurrent in dienst getreden. De werkgever is vervolgens een procedure bij de kort gedingrechter gestart om ervoor te zorgen dat de werknemer het concurrentiebeding alsnog zou nakomen. Met succes. ...

Heeft werknemer recht op aanvullende schadevergoeding?
Werknemer is van 1 januari 2009 tot 1 april 2020 in dienst geweest bij EPT in de functie van accountmanager. De kantonrechter heeft op 13 maart 2018 het ontbindingsverzoek van werkgever afgewezen omdat onvoldoende is gebleken van disfunctioneren of van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Vervolgens is op 4 maart 2020 alsnog de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en EPT per 1 april 2020 ontbonden. De rechter heeft in deze ontbindingsprocedure ernstig verwijtbaar handelen van EPT vastgesteld. Het ernstig verwijtbaar handelen bestaat uit het feit dat EPT werknemer in 2017 zonder goede gronden op non-actief is gesteld en EPT na de afwijzing van het ontbindingsverzoek heeft aangestuurd op een beëindiging van het dienstverband in plaats van de arbeidsrelatie te normaliseren. EPT heeft dan ook een terugkeer van werknemer naar de werkvloer onmogelijk gemaakt. In dat kader heeft werknemer een billijke vergoeding ontvangen van €50.000 bruto. Verder blijkt dat werknemer in de eerder genoemde ontbindingsprocedure zich expliciet alle rechten heeft voorbehouden ten aanzien van het vorderen van schadevergoeding met betrekking tot de medische kosten, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. ...

Ontslag op staande voet vanwege drie waarschuwingen?
Werknemer is op 4 januari 2023 in dienst getreden bij Haltronic op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij was werkzaam als keurmeester. Het dienstverband van werknemer werd gekenmerkt door kleine en grote incidenten.

Op 5 april 2023 heeft Haltronic een eerste schriftelijke waarschuwing gegeven aan werknemer omdat zijn rijbewijs was ingevorderd in verband met het overschrijden van de snelheidslimiet. Verder heeft Haltronic werknemer meegedeeld dat het tanken van diesel niet was toegestaan en dat daarom de tankpas werd geblokkeerd. ...

Ontslag van werknemer wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een stagiaire
Werknemer is sinds 1 augustus 2018 bij werkgeefster, een zorginstelling, in dienst. Op 4 november 2021 heeft de stagebegeleidster bij de leidinggevende van werknemer aangegeven dat een stagiaire aan haar heeft verteld dat werknemer handtastelijk is geweest tijdens een autorit vanaf een door hen bezochte cliënt naar kantoor. Op 4 november 2021 is werknemer op non-actief gesteld vanwege een klacht. De volgende dag heeft de stagiaire het incident aan de leidinggevende gemeld. Vervolgens heeft de stagiaire een schriftelijke verklaring opgesteld over hetgeen volgens haar is voorgevallen tijdens de autorit op 6 oktober 2021. Onder andere heeft zij verklaard dat werknemer haar herhaaldelijk heeft aangeraakt op haar nek, schouders en been, hoewel zij had aangegeven hier niet van gediend te zijn. Op 5 november 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden met werknemer. Werknemer heeft aangegeven dat de stagiaire met hem in de auto is meegereden en hij dat achteraf niet – zonder aanwezigheid van een derde persoon – had moeten doen. ...

Billijke vergoeding na einde arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd!
Werknemer is eerst als vrijwilliger bij werkgever – een speeltuin – werkzaam geweest, waarna zij op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van negen maanden in dienst is getreden. Die arbeidsovereenkomst is vervolgens verlengd met één jaar.

Op enig moment is er discussie ontstaan tussen werknemer en werkgever over het al dan niet thuiswerken en het gebruik van de privé-laptop en privé-telefoon. ...

Arbeidsovereenkomst niet verlengd wegens zwangerschap
Kan werknemer met terugwerkende kracht achterstallig salaris vorderen terwijl werknemer over die periode de vaste urenomvang heeft afgewezen?

Werknemer is op 11 juli 2022 in dienst getreden bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zeven maanden. In december 2022 heeft werknemer tijdens een functioneringsgesprek op eigen initiatief een aantal doelen geformuleerd om zich verder te ontwikkelen. De arbeidsovereenkomst van werknemer is vervolgens verlengd voor de duur van zeven maanden. In de begeleidende brief die bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst hoort, staat vermeld dat er de intentie is om een langdurig dienstverband aan te gaan. ...