Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemer of de ambtenaar. Loopt een werknemer of ambtenaar toch schade op bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan kan het zijn dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is. Maar wat als de werknemer of ambtenaar zelf onvoorzichtig is geweest? Of als niet duidelijk is wat de precieze oorzaak van de schade is?

De werkgeversaansprakelijkheid kent grenzen, maar die zijn niet altijd even helder. Die helderheid brengen wij in. Met deskundigheid en jarenlange ervaring. Zowel in het ambtenarenrecht als in het arbeidsrecht. Want ook bij werkgeversaansprakelijkheid zijn er belangrijke verschillen tussen beide vakgebieden. Verschillen die veelal in de rechtspraak zijn bepaald.

Wat kunnen we voor u doen?
  • We beoordelen aansprakelijkheidsvraagstukken voor werkgevers, werknemers en verzekeraars.
  • We adviseren over personenschade in een arbeidsverhouding, bij een beroepsziekte, dienstongeval of beroepsincident.
  • We gaan na of de werkgever volledig aansprakelijk is, of dat er sprake is van eigen schuld of roekeloosheid.
  • We zijn thuis in de wereld van het (medisch) deskundigenonderzoek en -oordeel, geheimhouding en het regres door de werkgever of verzekeraar.
  • We staan u bij in de afhandeling van de schade.

Next Post Previous Post