Ontslag

Als een arbeidsovereenkomst tot een einde komt, gebeurt dat niet altijd in goede harmonie. Vaak is er sprake van een door de werkgever geïnitieerd ontslag. Dat kan op twee manieren: in overleg met de werknemer of door een gedwongen ontslag. Een eenzijdig ontslag dient aan verschillende regels te voldoen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid moet de werkgever de beslissing tot ontslag goed voorbereiden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat UWV of de rechter een streep door de rekening zet en het dienstverband in stand blijft.

In situaties van een (dreigend) ontslag adviseren we zowel werkgevers als werknemers. We adviseren, ondersteunen, onderhandelen en procederen om uw zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. En zorgen ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Voor de werkgevers betekent dit:

 • de opbouw van een personeelsdossier
 • de advisering over een verbetertraject
 • langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim
 • schorsing of ontslag op staande voet
 • advisering of procederen bij (tussentijdse) beëindiging van een arbeidsovereenkomst
 • de hoogte van een ontslagvergoeding, transitievergoeding of billijke vergoeding
 • onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden
 • vastleggen van afspraken in een vaststellingsovereenkomst

Werknemers kunnen rekenen op:

 • beoordelen van het dossier en inschatting van de proceskansen
 • ondersteuning bij het verbetertraject
 • advisering in geval van ziekteverzuim
 • onderhandeling over een minnelijke regeling
 • controleren vaststellingsovereenkomst
 • procederen ter voorkoming van ontslag bij UWV of kantonrechter

Next Post Previous Post