Kennis

Bij Van den Brekel advocaten wordt onze kennis van het arbeidsrecht voortdurend op peil gehouden. Sommige onderwerpen vinden wij zo belangrijk, dat wij deze op een creatieve wijze met u willen delen.
Kennisclips
In tijden van de coronacrisis komen er veel arbeidsrecht gerelateerde vragen op ons af. De vragen en onderwerpen hebben we gebundeld en omgevormd tot een serie kennisclips. De serie heet "met arbeidsrecht door de crisis". Het doel van deze serie is om werkgevers met hun bedrijf te ondersteunen in deze lastige periode.
Aflevering 1
NOW regeling: wie, wat en hoe?
Aflevering 2
Stappenplan bedrijfseconomisch ontslag
Aflevering 3
Binnenkort online.
Podcast
Jonge advocaat Martijn van Van den Brekel advocaten uit Rotterdam gaat op onderzoek. Hij neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in zijn zoektocht naar de gevolgen van de WNRA. Hij richt zich op de historie en (vooral) op de gevolgen van de Wnra voor overheden, HR-medewerkers, juristen en ambtenaren. In iedere aflevering ontmoet hij bekende specialisten uit de politiek, de wetenschap en de praktijk. Met hen gaat Martijn in gesprek om zich een beeld te vormen van de verschillende thema's. Niet alleen de arbeidsovereenkomst en het ontslag, maar ook het cao-recht en de transitie, het procesrecht en integriteit zullen de revue passeren.
Wil je ook weten hoe nou het zit met de Wnra en De Nieuwe Ambtenaar? Abonneer je (gratis) op de podcast: De Nieuwe Ambtenaar.

Integriteit en goed ambtenaarschap. Bestaat dat straks nog? Speciale gast: prof. Barend Barentsen

aflevering 6, 6 augustus 2019
Barend Barentsen is hoogleraar sociaal recht aan de universiteit van Leiden en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Professor Barend Barentsen kent als raadsheer bij zowel de Centrale Raad van Beroep als bij het gerechtshof Den Haag de klappen van de zweep aan beide kanten. Aan hem dus veel vragen. Wat is integriteit? Zijn de integriteitsnormen en -regels voor ambtenaren anders dan voor werknemers? Verandert dat na de invoering van de Wnra? Zal de kantonrechter bij integriteitsvraagstukken daar anders mee omgaan dan de bestuursrechter? Wat betekenen de verplichtingen uit de nieuwe Ambtenarenwet 2017, zoals het voeren van een integriteitsbeleid, voor de overheidswerkgever? Professor Barend Barentsen geeft opheldering.

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps:

Van bestuursrecht naar arbeidsrecht. Wat betekent dit voor het proces? Speciale gast: prof. Toon van Mierlo

aflevering 5, 30 juli 2019
De goeroe van het burgerlijk procesrecht, professor Toon van Mierlo, is onze gast. Het bestuursprocesrecht wordt door de Wnra omgeruild voor het arbeidsprocesrecht. Wat zijn straks de regels van het spel om het materiële recht – bijvoorbeeld ontslag - af te dwingen? Prof. Toon van Mierlo geeft op een heldere wijze uitleg over de formele regels die gaan gelden na de invoering van de Wnra. Waar moeten overheidswerkgevers en ambtenaren extra goed op gaan letten? Toon van Mierlo geeft exclusieve tips.

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps:

Eindelijk een echte cao! Speciale gast: Edwin IJspelder van de VNG

aflevering 4, 23 juli 2019
Edwin IJspelder van de VNG neemt ons mee in het transitieproces van rechtspositieregeling naar cao en alles wat daarbij komt kijken voor de gemeenten. Er is bij de totstandkoming van de cao Gemeenten een splitsing gemaakt: een technische omzetting en een inhoudelijk deel over de arbeidsvoorwaarden zelf. Edwin IJspelder vertelt openhartig over het proces en geeft aan waar de juridische aandachtspunten zitten. Kunnen de rechtspositieregelingen door de Wnra zomaar overgaan in cao’s? Wat zijn mogelijke complicaties en hoe kun je die voor zijn?

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps:

Is de ‘De Nieuwe Ambtenaar’ nu vogelvrij als het gaat om ontslag? Speciale gasten: arbeidsrechtadvocaten Anita Verbeek en Saar van Waegeningh

aflevering 3, 16 juli 2019
Is het voor een overheidswerkgever straks gemakkelijker of juist lastiger om een ambtenaar te ontslaan? Of ligt dat genuanceerder? Anita Verbeek en Saar van Waegeningh, beiden Amsterdamse arbeidsrechtadvocaten gaan in discussie over het ontslagrecht dat zal gaan gelden na inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020.

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps:

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Speciale gast: prof. Ruben Houweling

aflevering 2, 11 juli 2019
Hoogleraar arbeidsrecht bij de Erasmus Universiteit Ruben Houweling legt uit wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Als aan de voorwaarden arbeid, loon en gezagsverhouding is voldaan, is er dan automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst? Gaat het dan om de feiten of de partijbedoeling? Wat is de Rotterdamse School? Aan de hand van actuele rechtspraak, bijvoorbeeld de Deliveroo bezorger die geen ZZP’er bleek te zijn, krijgt de luisteraar inzicht in het recht. Waar moet je als overheidswerkgever op letten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Ruben Houweling geeft commentaar en advies.

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps:

Waarom de Wnra? Speciale gast: Fatma Koser Kaya

aflevering 1, 2 juli 2019
De oorsprong van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren ligt bij de Tweede Kamer. In 2008 hebben twee Kamerleden het initiatief genomen voor het wetsvoorstel. Fatma Koser Kaya van D66 was een van hen. Wat hadden zij voor ogen? Beantwoordt de Wnra aan het beoogde resultaat? Wij vragen het haar in deze aflevering en krijgen een kijkje in de politieke keuken.

Te beluisteren op onderstaande podcast player:

Of op een van je podcast apps: