Ontslag

Het beëindigen van een aanstelling is aan veel regels gebonden en kan ingrijpende gevolgen hebben. Goede afspraken maken is belangrijk, maar soms zitten emoties in de weg. Wij begrijpen dat. En ondersteunen u met de juiste juridische en strategische argumenten voor uw zaak. Een gouden combinatie voor een snelle en effectieve oplossing.

We adviseren en ondersteunen overheidsorganisaties en ambtenaren bij:

Overheidsorganisaties
 • de opbouw van een personeelsdossier
 • de advisering over een verbetertraject
 • langdurig en/of regelmatig ziekteverzuim
 • schorsing, disciplinaire maatregelen en strafontslag
 • tussentijdse beëindiging van een dienstverband
 • de hoogte van een ontslagvergoeding
 • het onderhandelen over re-integratie en ontslag
 • vastleggen van afspraken in een vaststellingsovereenkomst
Ambtenaren
 • beoordelen van het dossier en inschatting van de proceskansen
 • ondersteuning bij het verbetertraject
 • advisering in geval van ziekteverzuim
 • aanvechten van het (voorgenomen) ontslag
 • disciplinaire zaken
 • schorsing en non-activiteit
 • re-integratie
 • het maken en vastleggen van afspraken

Next Post Previous Post