WNT-loket

Op veel bestuurders in de publieke en semipublieke sector is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (kortgezegd: de WNT) van toepassing. De WNT is tot stand gekomen na toenemende maatschappelijke verontwaardiging over de hoge salarissen (en ontslagvergoedingen) voor openbare bestuurders. Vooral als er sprake was van slecht functionerende bestuurders of grote financiële problemen.

De WNT stelt grenzen aan de hoogte van het salaris en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen. Wij hebben veel ervaring met de toepassing van deze wet en de (on)mogelijkheden die deze biedt, zowel aan de zijde van de organisatie als aan de zijde van de topfunctionaris.

We geven u praktische oplossingen, heldere adviezen en eerlijke antwoorden.

Next Post Previous Post