Collectieve actie/stakingsrecht

Werknemers, ambtenaren of hun vertegenwoordigende vakbonden hebben het recht op collectieve actie. Dat actierecht kan bijvoorbeeld worden ingeroepen als de cao-onderhandelingen vastlopen of als er sprake is van een ander belangengeschil. De werknemers, ambtenaren of de vakbonden hebben de vrijheid om het actiemiddel te kiezen, zoals staking.

Het stakingsrecht is echter niet onbeperkt. De werkgever kan de rechter in een kort geding vragen het stakingsrecht te beperken en/of een staking te verbieden. Beperkingen van het stakingsrecht kunnen alleen opgelegd worden als dat maatschappelijk gezien noodzakelijk is.

Bij stakingen van hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulancevervoer) of stakingen binnen de gezondheidszorg blijkt daarvan in de rechtspraak eerder sprake te kunnen zijn. Maar in augustus 2016 vond het Hof Amsterdam net als de kortgedingrechter in eerste aanleg dat het grondpersoneel van de KLM tijdens de zomerperiode niet mocht staken vanwege de topdrukte op Schiphol.

Omstandigheden wegen mee

De rechter beoordeelt de vraag of het stakingsrecht kan worden beperkt aan de hand van alle omstandigheden. Zo kunnen de aard en de duur van de actie, de verhouding tussen de actie en het doel daarvan en de schade aan de belangen van de werkgever of derden een rol spelen. Ook toetst de rechter of de zogenaamde ‘stakingsspelregels’ zijn nageleefd. Met name of er te snel is gegrepen naar het stakingsmiddel, terwijl overleg nog in de reden lag.

Wij ondersteunen en adviseren u bij de beoordeling van het stakingsrecht of een gerechtvaardigde inbreuk daarop.

Next Post Previous Post