Reorganisaties

In tijden van economische tegenwind zijn ondernemingen vaak gedwongen te reorganiseren. Maar ook in ‘goede tijden’ kan een verandering van de organisatie een noodzakelijke stap zijn. Een reorganisatie is een veelomvattend proces dat goed moet verlopen om de gewenste veranderingen met succes te kunnen doorvoeren. De benodigde aanpassingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de werknemers. Als de werkgever die gevolgen en de medezeggenschap negeert, kan dit leiden tot conflict met de werknemers en kan de relatie met de ondernemingsraad onder druk komen staan.

Met onze jarenlange kennis van en ervaring met reorganisaties en de arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, helpen wij u met een zorgvuldig reorganisatieproces.

Voor werkgevers

Wij ondersteunen u bij alle arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke aspecten van een reorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het op de juiste wijze betrekken van de vakbonden en de ondernemingsraad bij uw plannen;
 • het formuleren van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad;
 • het opstellen van een sociaal plan;
 • het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel;
 • het inrichten en begeleiden van het plaatsingsproces;
 • het adviseren over of aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV.
Voor werknemers

Gaat uw werkgever reorganiseren en dreigt u uw baan te verliezen? Laat ons u dan adviseren en bijstaan. Wij onderzoeken of:

 • de reorganisatie noodzakelijk is en of deze volgens de regels verloopt;
 • u degene bent die voor ontslag in aanmerking komt (afspiegelingsbeginsel);
 • de werkgever voldoende heeft gedaan om u te herplaatsen;
 • een ontslag kan worden voorkomen;
 • of maatwerkoplossingen mogelijk zijn;
 • u recht heeft op een ontslagvergoeding.

Next Post Previous Post