Privacyzaken

Mag de werkgever camera’s ophangen als hij een werknemer of ambtenaar verdenkt van fraude? Mag het e-mailverkeer van de werknemer of ambtenaar worden gecontroleerd? Mogen gesprekken heimelijk worden opgenomen en gebruikt in een procedure? Wat zijn de rechten van de werknemer en de ambtenaar bij een persoonsgericht onderzoek?

Wij hebben de kennis en ervaring in huis op het gebied van privacywetgeving om uw vragen te beantwoorden, te adviseren en te helpen bij het opstellen van regelingen. Waarbij we de rol van de ondernemingsraad niet uit het oog verliezen.

Next Post Previous Post