Integriteit

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Integer handelen door ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers is de basis van dit vertrouwen. Het gaat om een grondhouding. Om die te waarborgen leggen ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers de eed of belofte af. Daarnaast bestaan er specifieke regels en gedragscodes.

En toch gaat het in de praktijk nogal eens fout. Integriteitsschendingen brengen binnen overheidsorganisaties nogal wat teweeg. Het kan leiden tot politieke bemoeienis en tot media-aandacht. De overheidswerkgever dient het hoofd koel te houden en allereerst zorg te dragen voor een correcte vaststelling van de feiten.

Expertise

We hebben veel ervaring met het begeleiden van externe onafhankelijke onderzoeken. Hierdoor krijgt u antwoorden die u in het juridische vervolgtraject nodig hebt. We kennen de onderzoeksbureaus en adviseren u over een gedegen aanpak. We weten de weg op het gebied van crisiscommunicatie. En natuurlijk ondersteunen we u bij de besluitvorming over disciplinaire maatregelen.

Ook voor individuele ambtenaren

Op het gebied van integriteit staan we meestal overheidswerkgevers bij. Maar komt u als individuele ambtenaar in de knel te zitten en wordt u – ten onrechte – beticht van integriteitsschending, dan staan we ook voor u klaar. We adviseren over de rechtspositionele gevolgen en procederen indien nodig. Om uw gelijk te krijgen, maar ook om uw naam te zuiveren en reputatieschade te beperken.

Next Post Previous Post