Medezeggenschap

Het instellen van een ondernemingsraad is wettelijk verplicht als er ten minste vijftig personen in de onderneming werkzaam zijn. Werknemers krijgen hiermee invloed op het beleid en informatie over de gang van zaken. De werkgever kan daar zijn voordeel mee doen. Een voorstel van de werkgever dat de steun krijgt van de OR, heeft draagvlak in de onderneming.

Besluiten waarbij de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft, zijn vaak belangrijke beslissingen die gevolgen voor de werknemers hebben. Denk aan het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, een reorganisatie of het fuseren met een andere organisatie. Daarnaast kan de OR uit eigen initiatief voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de organisatie. Een belangrijk orgaan van de organisatie dus.

Juridische, strategische en tactische ondersteuning

Wij ondersteunen ondernemers, ondernemingsraden en vakbonden. Voor, tijdens en na reorganisaties. We staan u bij tijdens het opstellen of naleven van een sociaal plan. En begeleiden u bij het toepassen van het advies- en instemmingsrecht. We kijken naar de juridische aspecten, maar geven ook strategische en tactische ondersteuning. We houden van korte lijnen en geven heldere, praktische adviezen. Waar nodig staan we u bij in procedures bij de Ondernemingskamer.

Next Post Previous Post