Ambtenarenrecht

Het zal niemand zijn ontgaan dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) een feit is. De verschillende sectoren (werkgevers en bonden) zijn de implementatie daarvan aan het voorbereiden. Met uitzondering van enkele groepen, waaronder defensie, politie en rechterlijke macht, zullen de overheidswerkgevers en ambtenaren eraan moeten geloven.

Maar wat verandert er eigenlijk voor u? Sommige adviseurs willen u laten geloven dat de hele wereld op zijn kop komt te staan. Maar de rechtsposities van ambtenaren en werknemers zijn sinds 2006 steeds dichter naar elkaar toe gegroeid. Met het nieuwe ontslagrecht (Wet werk en zekerheid, WWZ) in 2015 is in het civiele recht een van het ambtenarenrecht afkomstig stelsel van ontslaggronden ingevoerd. In het arbeidsrecht geldt nu ook dat ontslag zonder dossier vrijwel niet mogelijk is. Daar bent u al vertrouwd mee!

Plan van aanpak

De grootste verandering voor de overheidswerkgevers en -werknemers ligt op het terrein van het procesrecht. Het arbeidsprocesrecht kent andere routes, regels en termijnen. Gelet op kennis en de jarenlange (proces)ervaring helpen wij overheidswerkgevers bij de omschakeling. Samen met u maken we een plan van aanpak. Waar moet u aan denken? Hoe kunt u de noodzakelijke kennis verwerven (opleidingen, literatuur)? En welke stappen moet u (nog) nemen voor de invoering?

Heeft u behoefte aan een seminar waarin de belangrijkste onderwerpen de revue passeren en uw vragen worden beantwoord? Die ligt voor u klaar op de plank!

Next Post Previous Post