Uw zaak is onze zaak

We zijn specialisten in arbeidsverhoudingen, toegelegd op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en werkgeversaansprakelijkheid. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. We zijn meesters in het juridische én strategische spel. Want kennis van het recht alleen is niet genoeg. Wij luisteren naar uw wensen, staan in uw schoenen en gaan voor uw belangen. Met de kortste weg naar het maximale resultaat als doel.

Voor wie?

Onze cliënten zijn werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden, verzekeraars, topambtenaren, specialisten uit de gezondheidszorg, hulpverleningsdiensten op nationaal en regionaal niveau en andere werknemers.

NIEUW(S)!

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een signalering op één van deze vakgebieden wordt iedere vrijdag door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Houd de website dus goed in de gaten!

Deze Week:
Tussentijdsopzegbeding in de vaststellingsovereenkomst: toch recht op WW?
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep een opmerkelijke uitspraak gedaan inzake het tussentijdsopzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In beginsel geldt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd enkel kan worden opgezegd indien een opzegbeding schriftelijk is overeengekomen. Voor de werknemer is dit van groot belang, want zonder een dergelijk beding instemmen met de beëindiging van het dienstverband kan resulteren in het voorlopig mislopen van het recht op een WW-uitkering. In de onderhavige zaak hebben werkgever en werknemer echter een omweg gevonden, namelijk het toevoegen van een tussentijdsopzegbeding in de vaststellingsovereenkomst, die de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Er speelde hier het volgende. De arbeidsovereenkomst van werknemer was aangegaan voor zeven maanden en zou van rechtswege eindigen op 8 april 2022. In de arbeidsovereenkomst was géén tussentijdsopzegbeding opgenomen. Desondanks is het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst – gesloten op 30 november 2021 – per 1 januari 2022 geëindigd. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat partijen verklaren dat de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst tussentijds kan eindigen met inachtneming van een maand opzegtermijn. ...

Lees hier het volledige artikel van onze collega Rachel van der Horst.

Lees hier alle signaleringen.

Podcast

Jonge advocaat Martijn van Van den Brekel advocaten uit Rotterdam gaat op onderzoek. Hij neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in zijn zoektocht naar de gevolgen van de WNRA. Hij richt zich op de historie en (vooral) op de gevolgen van de Wnra voor overheden, HR-medewerkers, juristen en ambtenaren. In iedere aflevering ontmoet hij bekende specialisten uit de politiek, de wetenschap en de praktijk. Lees hier verder.

“Als ik er zelf niet uitkom, denken ze altijd in mogelijkheden met me mee. Ze zijn professioneel, empathisch en bekijken de zaak van alle kanten.”