Van den Brekel advocaten:
voor wie wil winnen

Uw zaak is onze zaak

We zijn specialisten in arbeidsverhoudingen. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. We zijn meesters in het juridische én strategische spel. Want kennis van het recht alleen is niet genoeg. Wij luisteren naar uw wensen, staan in uw schoenen en gaan voor uw belangen. Met de kortste weg naar het maximale resultaat als doel.

Bekijk hier onze Privacyverklaring

Voor wie?

Onze cliënten zijn overheidswerkgevers, ondernemingen, bestuurders, ondernemingsraden, verzekeraars, topambtenaren, specialisten uit de gezondheidszorg, hulpverleningsdiensten op nationaal en regionaal niveau en andere werknemers.

Jonge advocaat Martijn van Van den Brekel advocaten uit Rotterdam gaat op onderzoek. Hij neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in zijn zoektocht naar de gevolgen van de WNRA. Hij richt zich op de historie en (vooral) op de gevolgen van de Wnra voor overheden, HR-medewerkers, juristen en ambtenaren. In iedere aflevering ontmoet hij bekende specialisten uit de politiek, de wetenschap en de praktijk. Lees hier verder.

“Als ik er zelf niet uitkom, denken ze altijd in mogelijkheden met me mee. Ze zijn professioneel, empathisch en bekijken de zaak van alle kanten.”

Nieuws en publicaties

Max-Planck/Shimizu (Hof van Justitie EU 6 november 2018, C-684/16)In deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht in de weg kan staan aan een nationale regel die de (afkoop van) vakantierechten van werknemers doet vervallen. Het antwoord...
Het voornemen van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar is van tafel. Ook kleine werkgevers blijven daarom verplicht om twee jaar lang (70% van) het loon door te betalen aan hun zieke werknemers. Wel heeft minister Ko...