Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Die verhouding start met het helder vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten in een arbeidsovereenkomst en eindigt in veel gevallen door ontslag. En zelfs na het ontslag kunnen arbeidsrechtelijke vragen spelen: kan een ontslag worden aangevochten, hoe zit het met schending van het geheimhoudingsbeding, het concurrentiebeding of de onrechtmatige concurrentie?

Breed inzetbaar

Onze kennis van het arbeidsrecht gaat verder dan alleen de arbeidsovereenkomst en het ontslag. Denk ook aan ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, disfunctioneren en een verbetertraject, flexibele arbeidsrelaties en reorganisaties. We geven praktische adviezen voor een verdere samenwerking. Of voor een goede beëindiging van het dienstverband. In onderling overleg of door een gang naar de rechter. In het laatste geval kunt u op onze uitstekende proceservaring rekenen.

Voor wie?

We werken voor grote en kleine ondernemingen. Voor ondernemingsraden en vrijwilligersorganisaties. Voor werkgevers en werknemers. En voor individuele directeuren, bestuurders of particulieren.

We kennen beide kanten

We hebben aan beide kanten gezeten. Met als groot voordeel dat we de verschillende perspectieven goed begrijpen en de arbeidsrechtelijke situaties snel overzien. Dat komt het resultaat uiteraard ten goede.

Meer weten? Dat kan! Wij verzorgen ook workshops over specifieke thema’s binnen het arbeidsrecht.

Next Post Previous Post