“Elke zaak is een wedstrijd die ik wil winnen.”

Marion is een uiterst gedreven en ervaren advocaat en de grondlegger van Van den Brekel advocaten (2010). Wie haar kent, noemt haar een doordouwer. Ze bijt zich met haar juridische kennis en ervaring vast in zaken, maar houdt daarbij oog voor de menselijke kant en zakelijke belangen die spelen. Ze is een specialist op haar vakgebied. Ze heeft aan alle kanten van de onderhandelingstafel gezeten en kan zich hierdoor uitstekend verplaatsen in de gedachtegang van zowel werkgevers als werknemers. Ze luistert goed naar haar cliënten, geeft een eerlijk advies en gaat dan samen met haar team tot het uiterste om te winnen. Met minder neemt ze geen genoegen.

Marion begon haar loopbaan in 1982 als marineofficier. Na haar rechtenstudie trad ze binnen de marine op als procesgemachtigde in ambtenarenzaken. Ze voerde tal van procedures over ontslag, integriteit, reorganisatie en werkgeversaansprakelijkheid bij dienstongevallen en beroepsziekten. Ook was ze lid van de commissie bezwaarschriften en van de klachtencommissie seksuele intimidatie, agressie en geweld. Marion geeft presentaties en cursussen over diverse onderwerpen van haar vakgebied.

Marion heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden arbeidsrecht en ambtenarenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is Marion verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Werkervaring
Oprichter van en advocaat bij Van den Brekel advocaten
Senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht en voorzitter van de praktijkgroep personenschade
Advocaat bij Borsboom & Hamm Advocaten
Procesgemachtigde bij de Koninklijke Marine

Opleiding
2012, Specialisatie Arbeidsrecht – Erasmus Universiteit
2006-2007, Specialisatieopleiding Arbeidsrecht – Grotius Academie
1994-2000, Nederlands Recht, specialisatie Civiel, Universiteit Leiden

Lidmaatschappen
Lid van de Vereniging Ambtenaar en Recht (VA&R)
Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Lid Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)

Publicaties

 • Obstakels bij klachten over grensoverschrijdend gedrag, ArbeidsRecht 2022/48
 • Wnra: (on)gelijkheid bij schending integriteit?, ArbeidsRecht 2020/4.
 • Ruim één jaar integriteit sinds de Wnra: de balans opmaken, ArbeidsRecht 2021/19.
 • Vijf jaar WNT: beweging, stilstand of achteruitgang? Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2017/187.
 • De WNT: onzekerheid over ontslagvergoeding topfunctionarissen (2), Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2016/161.
 • De WNT: onzekerheid over ontslagvergoeding topfunctionarissen (1), Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2016/142.
 • Voorlopig getuigenverhoor in het ambtenarenrecht: een vluchtroute? (2)Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2015, nr. 4, p. 215-224.
 • Voorlopig getuigenverhoor in het ambtenarenrecht: een vluchtroute? (1)Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2015, nr. 3, p. 139-144.
 • Ontslagvergoeding ambtenaar: het beste van twee werelden? Annotatie bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 1 september 2010, TAR 2011/33.
 • Op vakantie in kuuroord aan verlofstuwmeer? Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2009, nr. 12, p. 607-618.
 • Reorganisatieontslag voor rijksambtenaren nog mogelijk? Jubileumbundel Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, oktober 2008.
 • Nevenwerkzaamheden (2), Brandweer & Recht 2006/nr. 4, p. 109 e.v.
 • Nevenwerkzaamheden (1), Brandweer & Recht 2006/nr. 3, p. 4 e.v.
 • Vast tarief voor psychisch leed in het ambtenarenrecht? Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, maart 2005.

Nevenactiviteiten
2009-heden, Medeoprichter en bestuurslid/secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht
2009-heden, Vaste annotator voor het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (Kluwer)
2011-2012, Lid van de bezwaarcommissie herindeling Gemeente Stichtse Vecht
2007-2011, Lid van de commissie bezwaarschriften gemeente Alphen aan den Rijn
2004-2011, Lid van de redactie van het Kwartaalblad Recht, Bestuur en Organisatie voor Hulpdiensten (Sdu)
2005-2009, Adjunct-secretaris van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV)

Persoonlijk

Marion houdt van de Rotterdamse mentaliteit. Eerlijk, de schouders eronder en gaan! Het liefst in teamverband, de jaren bij de marine hebben haar daarin gevormd. Samenwerken is slimmer werken, is haar devies. Ontspannen doet ze met name in sport: op haar racefiets of mountainbike, hardlopen, zeilen en sinds kort ook golfen. En ook dan houdt ze van winnen.

"Marion is altijd net iets sneller, slimmer en creatiever! In combinatie met haar enorme doorzettingsvermogen zorgt dit voor het beste resultaat."