Coronaprotocol negeren? Dat kan leiden tot ontslag

auteur: Maud de Bruijn

De Rotterdamse kantonrechter heeft begin deze maand de arbeidsovereenkomst van een Bach Prep Operator (BPT-er) bij chemiebedrijf DuPont de Nemours Nederland B.V. (DuPont) ontbonden omdat de BPT-er het coronaprotocol niet heeft gevolgd en vervolgens een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan.

De BPT-er is sinds 1999 in dienst bij DuPont. Op 8 juli 2020 heeft de werknemer zich ziekgemeld, vanwege een operatie aan zijn voet. Op 11 november 2020 is hij weer in staat om aangepast werk te verrichten en is hij gestart hij met re-integreren.

Op 15 maart 2021 verschijnt de werknemer op werk met hoestklachten. Meerdere collega’s hebben verklaard dat de werknemer op die dag (niet normaal) hoestte en dat zij hem hebben geadviseerd om naar huis te gaan gelet op het protocol van DuPont dat je thuis moet blijven bij verkoudheidsklachten. Volgens de BPT-er was het allemaal niet zo erg, kwam het waarschijnlijk door zijn bronchitis en/of suikerziekte dat hij hoestte en zag het advies om naar huis te gaan niet op zijn verkoudheidsklachten, maar op zijn lichamelijke klachten vanwege zijn voetoperatie. Op 16 maart 2021 heeft de werknemer zich ziekgemeld. Op 18 maart 2021 heeft hij aan zijn direct leidinggevende per WhatsApp bericht dat hij positief is getest op het coronavirus.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werknemer hierdoor verwijtbaar gehandeld of nagelaten door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door ondanks dat hij door meerdere collega’s hierop is aangesproken niet naar huis te gaan. Dit is immers in strijd met de interne coronagedragsregels van DuPont dat je thuis moet blijven bij klachten, waarvan de werknemer niet heeft betwist dat hij van die gedragsregels op de hoogte is. De stelling dat de door de collega’s afgelegde verklaringen leugenachtig en/of niet juist zijn, wordt bij een gebrek aan onderbouwing niet gevolgd.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst echter niet vanwege dit verwijtbaar handelen, nu dit niet dusdanig is dat van DuPont in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Gelet op de coronapandemie is het zeker onverantwoord geweest van de werknemer om te gaan werken terwijl hij verkoudheidsklachten had, maar de maatregel van ontslag is een uiterst middel. Het enkele feit dat de werknemer met verkoudheidsklachten naar het werk is gegaan op 15 maart 2021 en niet naar huis is gegaan vindt de kantonrechter, ondanks het feit dat we midden in een pandemie zitten, onvoldoende voor de conclusie dat van DuPont daarom in redelijkheid niet verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ook het feit dat de werknemer zich niet conform het verzuimprotocol heeft ziekgemeld is in beginsel niet dusdanig verwijtbaar dat daarom niet in redelijkheid van DuPont gevergd kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst met de werknemer in stand laat.

Wel ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst nu sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Het verwijtbare gedrag van de werknemer is niet voldoende grond voor ontslag, maar doordat hij niet naar huis is gegaan nadat in ieder geval vier collega’s hem dit uitdrukkelijk hebben geadviseerd gelet op zijn verkoudheidsklachten, heeft de werknemer wel het vertrouwen van deze collega’s en ook van zijn leidinggevenden beschaamd. Daarbij weegt mee dat de werknemer aan het re-integreren was en hij dus niet alleen werkte, maar samen met een andere BPT-er Het was dus niet zo dat als de werknemer naar huis zou gaan, er een vervanger geregeld moest worden, want die vervanger was al aanwezig. Met het vertrek van de werknemer kon het werk dus gewoon doorgaan. Bovendien kreeg de werknemer ook betaald als hij naar huis ging, dit kan derhalve geen reden zijn om op het werk te blijven ondanks dat meerdere collega’s hem hadden geadviseerd om naar huis te gaan. Het vertrouwen is bovendien nog meer verstoord geraakt doordat de werknemer zich vervolgens de volgende dag toch heeft ziekgemeld, zich heeft laten testen en deze test positief was. De vrees van de collega’s dat hij mogelijk corona had, was dus uitgekomen. Door in deze procedure vervolgens vol te houden dat de verklaringen van zijn collega’s en leidinggevenden over wat er op 15 maart 2021 gebeurd is niet geloofwaardig zijn, dat ze niet kloppen en dus in feite dat zijn collega’s liegen, bevestigt de werknemer deze vertrouwensbreuk en heeft hij de vertrouwensbreuk nog groter gemaakt. Onder toekenning van de transitievergoeding wordt de arbeidsovereenkomst dan ook ontbonden.

Beschouwing
Er zijn al enige uitspraken verschenen die zien op het Covid 19-virus en de gevolgen die deze wereldwijde pandemie ook op de arbeidsverhouding heeft. Deze uitspraak is een interessant voorbeeld hoe het negeren van het corona-protocol in beginsel onvoldoende is om te kunnen spreken van verwijtbaar handelen, maar vervolgens wel kan leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding en dus een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het negeren van een dergelijk protocol kan dus vergaande gevolgen hebben.

Lees hier de volledige (prettig leesbare) uitspraak.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post