NOW en TVL voortgezet in derde kwartaal 2021

auteur: Martijn Devilee

Gisteren is het al eerder genomen besluit bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers ook na eind juni van dit jaar wordt voortgezet. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie. Nu komt daar nog eens 6 miljard bij.

Het huidige steunpakket loopt eind juni af. Het nieuwe steunpakket zal voor de duur van drie maanden gelden. Een belangrijk onderdeel van het steunpakket is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regelingen zijn al meerdere keren verlengd en hieraan hebben wij al eerdere signaleringen gewijd.

De NOW stelt werkgevers in staat om bij terugvallende omzet de loonkosten te kunnen blijven betalen en daarmee banen te behouden. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen.

Om werkgevers zoveel mogelijk te ondersteunen zal de loonsubsidie onaangepast worden verlengd met een periode van drie maanden. Dat betekent dat de NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en dat net als de NOW 3 het maximale vergoedingspercentage 85% en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom zal zijn. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon. Als nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. De oude referentiemaand (juni 2020) wordt voor de NOW 4 losgelaten.

Ook de TVL zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Voor de TVL geldt dat het subsidieplafond voor grote bedrijven over het tweede kwartaal naar 1,2 miljoen euro gaat. Zie een en ander weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1 – Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal

Next Post Previous Post