Vlijmscherpe messen en een lesje bewijsrecht – is van een arbeidsongeval sprake?

auteur: Maud de Bruijn

Een kwestie die op het eerste oog redelijk overzichtelijk lijkt, heeft er toch voor gezorgd dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 maart jl. een tussenarrest heeft gewezen. Wat speelde hier?

De werknemer in kwestie is sinds 25 februari 2013 als algemeen medewerker bij Alami Vis in dienst. Op zaterdagochtend 13 juli 2013 is de werknemer geopereerd aan zijn linkerhand. Nadien is hij nog een keer geopereerd en heeft hij fysiotherapie gehad. De werknemer stelt deze verwonding te hebben opgelopen bij het vervangen van de messen van de visfileermachine. Daarbij raakte een mes in onbalans en de werknemer heeft in een reflex het vlijmscherpe mes opgevangen en daarbij drie vingers grotendeels doorgesneden. Alami Vis betwist dat de werknemer bij het uitoefenen van de werkzaamheden het letsel heeft opgelopen. Er wordt immers niet op zaterdag gewerkt. Ook de Inspectie SZW heeft niet kunnen vaststellen dat van een arbeidsongeval sprake is geweest.

In het tussenvonnis van 18 december 2019 heeft de kantonrechter – na het horen van zeven getuigen – geoordeeld dat de werknemer heeft bewezen dat hij gewond is geraakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Alami Vis. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat Alami Vis is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht. Van opzet of bewuste roekeloosheid bij werknemer is niet gebleken. De kantonrechter heeft het instellen van tussentijds hoger beroep mogelijk gemaakt en Alami Vis heeft hiervan gebruik gemaakt.

In hoger beroep begint het Hof met het antwoord op de tweede vraag die partijen verdeeld houdt, namelijk of Alami Vis de zorgplicht heeft geschonden en zo ja, of sprake is van causaal verband tussen de zorgplichtschending en het gestelde ongeval. Indien daarvan geen sprake is, kan de vraag of de werknemer tijdens zijn werkzaamheden voor Alami Vis gewond is geraakt onbeantwoord blijven.

Volgens de werknemer heeft Alami Vis op verschillende punten haar zorgplicht geschonden. Zo was de machine niet veilig doordat een veiligheidspal ontbrak (die was verwijderd). Verder heeft Alami Vis hem niet geïnstrueerd over het verwisselen van de messen en heeft zij hem geen veiligheidshandschoenen ter beschikking gesteld. De stelling dat de werknemer geen instructies heeft gehad is niet weersproken en staat derhalve vast. Alami Vis ontkent echter dat de veiligheidspal ontbrak en stelt dat dit aan de werknemer is om te bewijzen. Dit is onjuist. Immers, ingevolge artikel 7:658 BW rust de stelplicht en bewijslast dat Alami Vis aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan op Alami Vis. En Alami Vis heeft de stellingen van de werknemer vooralsnog onvoldoende gemotiveerd besproken. Ditzelfde geldt ten aanzien van de stelling dat geen sprake zou zijn van causaal verband. Een concreet bewijsaanbod wordt niet gedaan, zodat de conclusie is dat Alami op het punt van de veiligheid van de machine niet aan hun zorgplicht hebben voldaan. Er is sprake van causaal verband tussen het ongeval en de tekortschietende veiligheid van de machine.

Vervolgens beantwoordt het Hof de vraag of sprake is geweest van een arbeidsongeval. De werknemer heeft gesteld en aan de hand van meerdere getuigenverklaringen onderbouwd dat hiervan sprake is. Alami Vis heeft daar getuigenverklaringen tegenover gezet. Alhoewel de getuigenverklaringen lijnrecht tegenover elkaar staan, oordeelt het Hof dat de werknemer voorshands heeft bewezen dat hij op 13 juli 2013 bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden een arbeidsongeval heeft gehad. Het Hof laat Alami Vis toe tot het leveren van tegenbewijs, zoals zij ook aanbieden.

Beschouwing
Een interessant arrest met een op het eerste oog makkelijk te beantwoorden vraag: heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden? Het Hof ‘trechtert’ de zaak door eerst de vervolgvraag te beantwoorden en vervolgens partijen de gelegenheid te geven op de primaire vraag terug te komen. Als Alami Vis immers niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, dan komt het arbeidsongeval én de aansprakelijkheid van Alami Vis als werkgever immers vast te staan. Ik ben benieuwd in hoeverre de nog niet eerder gehoorde getuigen dit tegenbewijs kunnen leveren.

Heeft u een vraag over een aansprakelijkheidskwestie of bent u benieuwd in hoeverre de bewijslast op u rust? Neem gerust contact met mij op.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post