Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is aangenomen door de Tweede Kamer

auteur: Maud de Bruijn

Op 5 juli jl. hebben 125 van de 149 Tweede Kamer-leden voor het wetsvoorstel gestemd waarmee de wet ‘Werken waar je wilt’ binnenkort waarschijnlijk in werking zal treden (link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z01498&dossier=35714).

Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken.

De Wet flexibel werken (Wfw) zal worden gewijzigd, zodat een werknemer straks een verzoek tot aanpassing van de werkplek kan indienen. De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever.

In het oorspronkelijke voorstel zou de werkgever een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats alleen mogen afwijzen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Door de SER is in het advies van 31 maart 2022 toegelicht dat dit te beperkend is (link:https://www.ser.nl/nl/Publicaties/toekomst-hybride-werken). Dit advies is overgenomen met als gevolg dat de werkgever het verzoek van de werknemer alleen kan afwijzen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid. Hierbij zal de werkgever rekening moet houden met alle omstandigheden van het concrete geval. Denk hierbij aan het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede samenwerking binnen het team of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken).

De wet is nog niet in werking getreden. Eerst zal het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) plaatsvinden op 27 september 2022.

Bent u benieuwd hoe u straks een verzoek van de werknemer om meer thuis te mogen werken zal moeten behandelen? Neem gerust contact met mij op.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post