Zorgt het verrichten van werkzaamheden voor aanvang van de arbeidsovereenkomst voor een eerdere ingangsdatum van de proeftijd?

Sogeti Nederland B.V. heeft op 13 december 2021 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden aan werknemer, met als datum van indiensttreding 1 maart 2022 en daarin opgenomen een proeftijd van twee maanden. Op 15 december 2021 is werknemer gestart met een Pre Employment Screening (PES), als onderdeel waarvan werknemer diezelfde dag een VOG heeft aangevraagd. Op 27 december 2021 is de arbeidsovereenkomst door werknemer ondertekend. In de maand januari heeft werknemer in het kader van de kennismaking contact gehad met collega’s. Daarnaast is werknemer in diezelfde periode betrokken bij het samenstellen van een team voor een nieuwe klant van Sogeti. In de periode tussen 10 januari en 25 januari 2022 heeft werknemer meermaals contact gehad met collega’s via Teams en per e-mail, onder andere over een kennismaking en het samenstellen van een team voor een nieuwe klant.

Op 18 februari 2022 heeft werknemer de PES afgerond. Werknemer is op 1 maart 2022 in dienst getreden bij Sogeti en is op 3 maart 2022 zijn werkzaamheden ten aanzien van een nieuwe opdracht gestart. Op 22 maart 2022 is werknemer op gesprek geweest met twee andere medewerkers van Sogeti. In dit gesprek is aan werknemer medegedeeld dat zijn werkzaamheden ten aanzien van de nieuwe opdracht per direct worden beëindigd. Vervolgens heeft op 28 maart 2022 nog een gesprek met werknemer plaatsgevonden waarin aan hem is medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Sogeti heeft een beroep op de proeftijd gedaan. De volgende dag is dit per e-mail aan werknemer bevestigd. Werknemer zou niet voldoen aan de eisen en competenties die aan de functie van werknemer verbonden zijn.

Werknemer verzoekt de kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Ter onderbouwing van zijn verzoek stelt werknemer dat hij al voor de indiensttredingsdatum begonnen is met het verrichten van werkzaamheden, waardoor de proeftijd al op 15 december 2021 of op 11 januari 2022 is aangevangen.

De kantonrechter stelt vast dat werknemer is aangenomen voor een functie waarin hij gespecialiseerd dient te zijn in het ontwikkelen van applicaties en in staat dient zijn om de klant te adviseren over development en strategie. Deze werkzaamheden vormen dus de bedongen arbeid. Het starten van de PES en het aanvragen van een VOG vallen dus niet onder de bedongen arbeid. De proeftijd is dus in ieder geval niet op 15 december 2021 aangevangen.

De werkzaamheden die werknemer op 11 januari 2022 en na die datum heeft verricht, hebben voor werknemer kort samengevat bestaan uit het voeren van een gesprek met een collega over de opdracht bij de nieuwe klant (op 11 januari 2022) en het verrijken van zijn CV, aanleveren van nadere informatie en het invullen van een vragenlijst ter voltooiing van de persoonlijkheidsprofieltest van Insights Discovery (op 15 januari 2022). Volgens Sogeti zijn die werkzaamheden erop gericht om de opdrachtgever inzicht te geven in de kracht van het team en dus te beschouwen als werkzaamheden ter voorbereiding op het verrichten van de arbeid bij die potentiële klant.

De kantonrechter is van oordeel dat deze werkzaamheden, hoewel ze niet tot de kern van de bedongen arbeid behoren, wel onder de functie van werknemer vallen. Werknemer zou immers een rol spelen bij het verkrijgen van de opdracht bij klanten. Verder acht de kantonrechter van belang dat het gesprek met de klant en de overige werkzaamheden maar beperkt in tijd zijn geweest. Daar komt nog bij dat werknemer geen beloning heeft ontvangen voor de gewerkte uren.

Het voorgaande brengt met zich dat Sogeti zich voorafgaand aan 1 maart 2022 geen beeld heeft kunnen vormen van de kwaliteiten van werknemer. Pas op 1 maart 2022 heeft werknemer voor het eerst toegang gekregen tot de systemen van Sogeti en zijn de diverse bedrijfsmiddelen tot zijn beschikking gesteld. De proeftijd is dus ingegaan op 1 maart 2022 waardoor Sogeti de arbeidsovereenkomst binnen de overeengekomen proeftijd rechtsgeldig heeft opgezegd.

Beschouwing
Het doel van de proeftijd voor een werkgever is om inzicht te krijgen in de hoedanigheid van werknemer en zijn geschiktheid voor de bedongen arbeid. Als de werknemer voor aanvang van de arbeidsovereenkomst al werkzaamheden verricht die behoren tot de kern van de bedongen arbeid, dan kan het zo zijn dat de proeftijd eerder aanvangt dan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is dan namelijk al in de gelegenheid gesteld om inzicht te krijgen in de geschiktheid van de werknemer voor de functie. In deze uitspraak komt de kantonrechter echter tot de conclusie dat de door werknemer verrichte werkzaamheden niet tot de kern van de bedongen arbeid behoren en slechts zagen op een formele kennismaking met een klant. Sogeti was in deze zaak dus nog niet in staat gesteld om een beeld te vormen over de kwaliteiten van werknemer.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of deze uitspraak, neem dan gerust contact met mij op!

U leest hier de uitspraak.

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post