Veelvuldig privégebruik van een dienstvoertuig leidt niet tot ontslag

auteur: Maud de Bruijn

In een recent geschil (zie uitspraak) waar ik de werknemer heb bijgestaan, speelde het volgende.

De werkgever (de gemeente) heeft de kantonrechter verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair vanwege ernstig verwijtbaar handelen, subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsverhouding en meer subsidiair vanwege een combinatie van gronden. De gemeente stelde dat de werknemer in een periode van ruim 10 maanden het dienstvoertuig veelvuldig voor woon-werkverkeer en privédoeleinden heeft gebruikt, terwijl hij wist dat dit niet was toegestaan. Dit zou ook uit verricht integriteitsonderzoek zijn gebleken. Hiermee is sprake van zodanig ernstig verwijtbaar handelen dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd zonder toekenning van de transitievergoeding.

De werknemer heeft het ernstig verwijtbaar handelen betwist. Het beleid, de regels en de mogelijke consequenties omtrent het gebruik van dienstvoertuigen voor privédoeleinden zijn niet duidelijk en niet kenbaar gemaakt. Belangrijker nog vond de werknemer dat de gemeente wist van het gebruik. Hij heeft dit nooit ontkend en is hier altijd open over geweest: vanwege financiële problemen was hij genoodzaakt om af en toe van de dienstauto gebruik te maken. Ook tijdens het integriteitsonderzoek heeft hij dit zo gemeld. En als al sprake zou zijn van verwijtbaar handelen, dan is dit niet zo ernstig dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Gelijke gevallen worden door de gemeente namelijk niet gelijk behandeld. Waar de ene werknemer een waarschuwing krijgt, wordt in dit geval direct tot ontbinding overgegaan. En dat mag niet.

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van verwijtbaar handelen, maar niet zodanig dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. De gemeente heeft het gebruik van het dienstvoertuig oogluikend toegestaan en niet ingegrepen. De werknemer is bovendien nooit gewaarschuwd. Het gebruik van de dienstvoertuigen voor privédoeleinden heeft ook geen verstrekkende gevolgen gehad. Daarnaast heeft de gemeente de g-grond en de i-grond onvoldoende onderbouwd. Kortom: het ontbindingsverzoek wordt afgewezen en de werknemer blijft gewoon in dienst.

Beschouwing
In zijn algemeenheid geldt dat bedrijfsmiddelen nooit voor privédoeleinden mogen worden misbruikt, tenzij... Voor de WNRA werd dit zelfs aangemerkt als ernstig plichtsverzuim. In dit geval was van misbruik van het dienstvoertuig voor privédoeleinden geen enkele sprake, maar van gebruik. En dit gebruik heeft de werkgever oogluikend toegestaan. Deze kwestie herinnert ons er maar weer aan iedere kwestie maatwerk is en dat bij de beoordeling ervan alle omstandigheden van het geval moeten worden betrokken.

Geïnteresseerd in de geanonimiseerde uitspraak? Neem contact met mij op.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post