Ontslag op staande voet vanwege drie waarschuwingen?

Feiten
Werknemer is op 4 januari 2023 in dienst getreden bij Haltronic op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij was werkzaam als keurmeester. Het dienstverband van werknemer werd gekenmerkt door kleine en grote incidenten.

Op 5 april 2023 heeft Haltronic een eerste schriftelijke waarschuwing gegeven aan werknemer omdat zijn rijbewijs was ingevorderd in verband met het overschrijden van de snelheidslimiet. Verder heeft Haltronic werknemer meegedeeld dat het tanken van diesel niet was toegestaan en dat daarom de tankpas werd geblokkeerd.

Op 2 juni 2023 is werknemer voor de tweede keer gewaarschuwd. Deze waarschuwing had betrekking op een aanrijding met de bedrijfsauto die was veroorzaakt door werknemer. Verder was Haltronic duidelijk geworden dat werknemer in de bedrijfsauto een grote puinhoop had veroorzaakt. Dit heeft Haltronic ertoe bewogen om werknemer geen bedrijfsauto meer ter beschikking te stellen, zodat werknemer gebruik diende te maken van zijn eigen auto.

Op 17 juli 2023 heeft werknemer een derde waarschuwing gekregen van Haltronic. In deze brief verwijst Haltronic naar de eerdere waarschuwingen, onder meer vanwege roekeloos rijgedrag, het niet in acht nemen van de werktijden, de invordering van zijn rijbewijs (waardoor hij tijdelijk niet beschikbaar was voor het verrichten van werkzaamheden), het veroorzaken van een aanrijding met de bedrijfsauto en het vervuilen van het interieur van de bedrijfsauto. Haltronic heeft werknemer vervolgens diezelfde dag in een aparte brief medegedeeld dat hij op grond van drie schriftelijke waarschuwingen ontslagen is. Werknemer vecht het ontslag op staande voet aan bij de rechter.

Oordeel
De kantonrechter stelt vast dat werknemer een aantal voorvallen heeft erkend. Zo erkent hij dat zijn rijbewijs enige tijd is ingevorderd, dat hij heeft getankt met de aan hem verstrekte tankpas voor het gebruik van zijn privéauto, naar hij stelt voor het verrichten van werkzaamheden voor Haltronic en dat hij soms later op een werkplek aankwam. Verder erkent hij de bedrijfsauto niet goed te hebben schoongehouden.

De kantonrechter acht voor de beoordeling van belang dat werknemer niet is verschenen op de mondelinge behandeling. Tekenend in dat verband is dat de gemachtigde die werknemer heeft vertegenwoordigd, te kennen heeft gegeven werknemer niet langer meer bij te staan, omdat hij op geen enkele manier nog contact kon krijgen met werknemer. De bewijslast van de stelling dat sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet rust op de schouders van de werkgever, in dit geval Haltronic. Werknemer heeft in dat verband een aantal belangrijke, in zijn risicosfeer vallende voorvallen, erkend. Haltronic heeft haar stelling dat sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet, gemotiveerd en onderbouwd met bewijs. Werknemer heeft deze stelling onvoldoende betwist. Door niet ter mondelinge behandeling te verschijnen heeft werknemer immers een belangrijke gelegenheid om de stellingen van Haltronic te betwisten niet benut. Dit betekent dat de kantonrechter als vaststaand aanneemt dat werknemer op 17 juli 2023 op staande voet is ontslagen.

Beschouwing
Deze uitspraak laat goed zien waarom het belangrijk is dat een partij, in dit geval de werknemer, verschijnt op de mondelinge behandeling. Als de werknemer op de mondelinge behandeling was verschenen, had hij de stellingen van zijn werkgever kunnen betwisten waardoor het oordeel van de rechter mogelijk anders zou zijn. Die mogelijkheid heeft de werknemer in deze kwestie zichzelf ontnomen.

U leest de uitspraak hier. https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:7108

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post